Danske virksomheder i dårligt selskab

Kun virksomhederne i Storbritannien og Italien er langsommere til at betale deres regninger end de danske, viser ny undersøgelse.

De danske virksomheder har stadig sværere ved at betale deres regninger til tiden. Blandt de europæiske lande er det kun virksomhederne i Storbritannien og Italien, der er dårligere betalere end de danske.

Det viser en helt ny undersøgelse, som kreditforsikringsselskabet Atradius har lavet i et samarbejde med MarketWatch i Sverige.

I undersøgelsen er 300 danske virksomheder blevet spurgt om, hvor gode deres virksomhedskunder rundt omkring i Europa er til at betale deres regninger til tiden. Og resultaterne er nedslående læsning for dansk erhvervsliv.

Blandt de 300 danske leverandører har de 37 størst problemer med at få hevet deres tilgodehavender hjem fra virksomheder i Storbritannien. 24 har flest problemer i Italien, mens 21 har de største vanskeligheder på det danske marked.

Derved opnår Danmark en tredjeplads over de dårligste betalere i Europa.

»Historisk har de danske virksomheder været gode betalere, men noget tyder på, at det er ved at ændre sig. Vi ser tegn på, at danske virksomheder er begyndt at sløse med betalingerne som et resultat af den begyndende afmatning i økonomien. Vi håber, at de danske virksomheder får styr på deres betalinger og kredittider, så vi ikke bliver endnu dårligere placeret i fremtiden,« siger adm. direktør for Atradius i Nederlandene og Danmark Jørgen Lund Lavesen.

Han fremhæver, at vores store samhandelspartnere i form af Norge, Sverige og Tyskland klarer sig langt bedre i undersøgelsen, end vi gør. Det er vel at mærke tre lande, hvor virksomhederne ikke nødvendigvis har klaret sig dårligere end herhjemme.

»Der er ingen, som kender det præcise beløb, men de fleste er enige om, at det årligt koster de danske virksomheder et stort millionbeløb, at deres kunder ikke betaler deres regninger til tiden. Det giver ekstra renteudgifter, men det kan ligeledes gå ud over vores eksport og renommé på længere sigt,« siger Jørgen Lund Lavesen.

Populære forsikringer
Atradius er det tidligere Eksport Kredit Rådet, og Jørgen Lund Lavesen fremhæver, at udviklingen ligeledes kan ses på salget af kreditforsikringer. For fem år siden tegnede Atradius kreditforsikringer for mellem otte og ti mia. kr. for virksomhederne salg til det danske marked.

Det tal er i mellemtiden skudt i vejret, og i år kommer det op på 35 mia. kr.

»Tidligere sagde man, at når virksomhederne solgte varer til en kunde i eksempelvis Vejle, så går det uden en kreditforsikring. Men hvis de solgte til Italien var det vigtigt med en forsikring. I dag er det mindst lige så vigtigt at forsikre den del af omsætningen, der går til de indenlandske kunder,« siger Jørgen Lund Laven.

Hos Atradius’ største konkurrent på det danske marked Euler-Hermes ser man en generel tendens til, at virksomhederne tegner flere og flere kreditforsikringer. Både for de danske og de udenlandske kunder.

»Virksomhederne har en stadig større fokus på risk management, og en af risikofaktorerne er, om debitorerne betaler deres regninger til tiden. Det har været med til at øge interessen for kreditforsikringerne, men det gælder både for salget i Danmark og i udlandet,« siger adm. direktør hos Euler-Hermes Peter Hecht Hansen.

Han forudser, at efterspørgslen efter kreditforsikringerne vil stige i de kommende år.

»På grund af de økonomiske forhold er der ekstra stor grund til at være opmærksom på den risiko, der er på ens både danske og udenlandske debitorer. Vi forventer flere konkurser i de næste år,« siger Peter Hecht Hansen.

42 dage om at betale
I undersøgelsen fra Atradius kan man samtidig se, at de danske virksomheder i gennemsnit er 42 dage om at betale deres regninger.

I gennemsnit for de 31 dages kredit fra deres leverandører. Oven i det trækker de så deres betalinger med 11 dage.

Værst ser det ud hos de store virksomheder, der i gennemsnit er 47 dage om at få afregnet med deres kreditorer. Bedst ser det ud med de små og mellemstore virksomheder, som kun er 36 dage om at løse det samme problem. De mindre virksomheder er dog også dem, som får kortest tid til at betale deres regninger i.

SMV-virksomhederne får i gennemsnit kun en kredit på 25 dage. Den ekstra tid kunderne er om at betale en regning kalder Atradius for skjult kredittid, og den er det ekstra vigtigt at holde øje med, fordi den kan være et varsel om, at en given kunde er i vanskeligheder.