Danske underleverandører spiller ny og aktiv rolle

I tæt ved 20 år har ingen undersøgt mere systematisk, hvordan de mange danske virksomheder, som er underleverandører, klarer sig rent økonomisk. Men det er nu sket, og der er mange positive træk i udviklingen, underleverandørerne har nemlig forvandlet sig fra det simple til det meget avancerede.

Foto: Søren Bidstrup.
Læs mere
Fold sammen

Danmarks mange underleverandører, som lever af store globale koncerner i Tyskland, Sverige, herhjemme eller andre steder, er inden for de senere år kommet til at spille en ny og langt mere aktiv rolle for erhvervslivet.

De nøjes nemlig ikke længere med at levere simple standardprodukter og enkelte komponenter til produktionen.

De tager nu aktivt part i kundens udviklingsarbejde, salg, forskning, markedsføring og andre ting også, sådan at de betyder langt mere for erhvervslivet og dermed også hele dansk økonomi end før.

Det påviser en gruppe forskere fra Aalborg Universitet i en ny større kortlægning af de tæt ved 2.000 virksomheder herhjemme, som har flere end ti ansatte, og som er defineret som underleverandører.

Arbejdet er sat i gang af Industriens Fond, der støtter projekter som kan styrke industriens konkurrenceevne.

Det er første gang i tæt ved 20 år, at der kommer en ny undersøgelse af, hvad underleverandører betyder for dansk økonomi.

Ina Drejer, der er seniorforsker på Aalborg Universitet, og som sammen med to andre forskere står bag rapporten, siger, at der inden for de senere år er sket en betydelig udvikling, så underleverandøren i langt højere grad end før også er blevet en leverandør af viden og teknologi til kunden.

»Så der er skabt et større afhængighedsforhold mellem kunde og underleverandør, hvor underleverandøren i langt højere grad end før også er blevet en leverandør af ny teknologi og viden. De meget passive underleverandører, som ikke har specialiseret sig inden for ny teknologi eller viden, og som alene producerer mere enkle komponenter, er derimod en uddøende race. De er enten flyttet til udlandet eller lukket, sandsynligvis fordi den slags kan fremstilles billigere andre steder,« siger Ina Drejer.

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond

»En underleverandør er meget mere, end vi tidligere har troet. Lidt simpelt sagt sælger de ikke længere simple skruer, men kloge skruer. «


Administrerende direktør i Industriens Fond Mads Lebech kalder resultaterne for »spændende og overraskende.«

»En underleverandør er meget mere, end vi tidligere har troet. Lidt simpelt sagt sælger de ikke længere simple skruer, men kloge skruer. En stor del af produktionen og udviklingsarbejdet er flyttet til underleverandøren, der nu som hovedregel er i tæt dialog med kunden om, hvordan produktet både kan udvikles og bruges,« siger Mads Lebech.

Den nye udvikling rummer dog den fare, at underleverandøren involverer sig så meget i kundens behov og ønsker, at de forsømmer deres egen udvikling og bliver meget afhængige af én eller ganske få virksomheder, fremgår det af analysen.

Ina Drejer peger på, at underleverandører ofte er blevet opfattet som en gruppe af virksomheder, som presses af en stadig mere intens global konkurrence fra magtfulde kæmpevirksomheder.

Men det passer slet ikke. Det er nærmest det modsatte, som sker. De virksomheder, der i undersøgelsen er defineret som underleverandører, oplever en mere positiv omsætnings- og indtjeningsudvikling end andre virksomheder.

Det er tæt ved halvdelen af alle virksomheder herhjemme med flere end ti ansatte, eller tæt ved 2.000 virksomheder i alt, der er enten hele eller delvise underleverandører.

Det er ikke kun inden for traditionelle industribrancher som jern og metal, at der er mange underleverandører.

Det samme gælder inden for videnskabelig forskning og udvikling, design, teknisk afprøvning og analyse samt logistik- og transportydelser, som forudsætter et højt vidensniveau, fremgår det.

Eftersom de nye typer af underleverandører har en omfattende samarbejds- og udviklingsflade til deres kunder, spiller de en overset rolle for det danske innovationssystem og for dansk konkurrenceevne, fremgår det af rapporten.

Underleverandørerne udfører således funktioner for kunderne, som fremmer kvaliteterne i dansk erhvervsstruktur, hvilket bliver overset, hvis erhvervsfremmeindsatsen alene koncentreres om enkelte virksomheders konkurrence- og forretningsvilkår.