Danske særregler koster landmænd 3,3 milliarder

Strenge danske miljøkrav forringer kornkvaliteten og reducerer høsten med 1,3 million ton - landbrugsjorden er udpint på grund af begrænsninger for brug for af gødning.

Dansk landbrugsjord er udpint, og det er desværre en realitet, at dansk korn efterhånden betragtes som underlødigt, siger formand for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Danske særregler på miljøområdet gør, at kvaliteten af den danske kornavl nu er så ringe, at den knap kan bruges til svinefoder, skriver Jyllands-Posten

Landmændene er nødt til at blande stadig større mængder sojaskrå fra Sydamerika eller Tyskland i foderblandingerne for at hæve kvaliteten af det danske korn.

- Dansk landbrugsjord er udpint, og det er desværre en realitet, at dansk korn efterhånden betragtes som underlødigt, siger formand for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen til avisen.

Indholdet af protein i kornet er ifølge nye analyser det laveste nogensinde, og de danske høstudbytter har været stagnerende.

Det skyldes danske særregler, der begrænser landmændenes brug af gødning.

I Tyskland stiger udbytterne, og kvaliteten er stabil og langt højere end den danske, fordi tyske landmænd må bruge mere gødning end de danske.

- Det er konkurrenceforvridende, at der er så stor forskel på reglerne. Vi kan se, at tabet af indtjening for dansk landbrug er begyndt at accelerere, fordi jorden nu er ved at være udpint mange steder, siger formand for Landbrug, Fødevarer, Planteproduktion til avisen.

Landmændene må ikke bruge ekstra gødning, når jorden er udpint, og derfor falder kvaliteten og størrelsen af kornudbyttet.

Videnscenter for Landbrug har beregnet, at danske landmænd lider et årligt nettotab på 3,3 milliarder kroner som følge af de danske regler, der reducerer den samlede høst med 1,3 million ton.

Fødevareminister Mette Gjerskov forsvarer de skrappe danske regler.

- Sammenlignet med Tyskland er en langt større del af Danmark intensivt dyrket landbrugsland. Derfor er vi i Danmark nødt til at have mere restriktive gødningsregler for at beskytte miljøet, siger Mette Gjerskov til Jyllands-Posten.