Danske rederier bestiller rekordmange skibe

Ved udgangen af juni havde danske rederier omkring 300 skibe i ordre til levering i de kommende år. De nye skibe har en samlet værdi af 81 milliarder kroner.

I forhold til for et halvt år siden er der tale om en vækst i ordrebøgerne på 13 skibe, svarende til 4,5 pct., mens værdien af skibene kun er øget med 1 mia. kr., fremgår det af en opgørelse fra Danmarks Rederiforening.

Den noterer, at det rekordhøje nybygningsprogram "underbygger troen på, at væksten vil fortsætte de kommende år".

De mange skibe i ordrer svarer til en vækst i den nuværende flåde på brutto 59 procent målt på antallet af skibe. Ses der derimod på ton dødvægt (TDW) er der tale om mere end en fordobling, da den nuværende flåde er på 10,8 mio. TDW, mens der er ordrer på 15 mio. TDW.

RB-Børsen