Danske politikere optrapper kampen mod hvidvask

Med en ny lov vil Folketinget gøre det muligt at muligt at gennemføre en mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Arkivfoto. Med en ny lov vil Folketinget gøre det muligt at muligt at gennemføre en mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hvidvask er, når penge eller værdier, der kommer fra en strafbar handling som handel, kommer til at fremstå som penge tjent på lovlig vis.

Og ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil reglerne i den nye lov altså gøre det betydeligt sværere at hvidvaske penge og unddrage sig skattebetaling til Danmark.

Det bliver ifølge erhvervsministeren også nemmere at efterforske og i sidste ende at straffe kriminelle, som medvirker til hvidvask eller finansiering af terror.

Det er helt afgørende for tilliden til det finansielle system i Danmark, at banker, vekselkontorer eller andre finanselle virksomheder ikke bliver misbrugt til kriminelle aktiviteter, lyder det fra Brian Mikkelsen.

»Kriminelles udnyttelse af danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask og terrorfinansiering er helt uacceptabelt. Jeg er derfor meget tilfreds med, at et bredt politisk flertal står bag den nye hvidvasklov, der muliggør en endnu bedre og fokuseret indsats i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.«

»Myndighederne og de omfattede virksomheder og personer får med loven mulighed for at lægge kræfterne i indsatsen, der hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er størst. Derved sikrer vi, at indsatsen såvel i dag som i fremtid er målrettet og effektiv,« siger erhvervsministeren i en pressemeddelelse.

Med loven ændres den gældende regulering fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Med den ændring skabes rammerne for et mere fleksibelt system, så de virksomheder, der omfattes af lovforslaget, får mulighed for at fokusere indsatsen mod de egentlige risikoområder.

Et risikobaseret system medfører også, at tilsynsmyndighederne efter loven skal udøve et risikobaseret tilsyn.

Loven indeholder tillige en væsentlig stramning af reglerne for valutavekselvirksomheder og en udvidelse af definitionen af politisk eksponerede personer, idet personer bosiddende i Danmark også omfattes.

Adgangen til at udveksle oplysninger mellem Finanstilsynet og Skat gøres desuden bedre.