Danske pensionsselskaber ser stort på menneskerettigheder

De danske pensionsselskaber siger, at de arbejder for at følge retningslinjerne, men kun 2 ud af 15 selskaber fortæller systematisk omverdenen om, hvordan de lever op til FNs retningslinjer.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

En lang række af de store danske pensionsselskaber har ikke styr på, om de investerer i selskaber, som bryder med menneskerettighederne, skriver Finans.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Mellemfolkeligt Samvirke, der har udspurgt 15 af de største pensionsselskaber om, hvordan de lever op til internationale retningslinjer på området.

For præcis fem år siden vedtog FNs Menneskerettighedsråd nye retningslinjer for, hvordan investorer skal agere for at leve op til menneskerettighedskonventionerne.

De danske pensionsselskaber siger, at de arbejder for at følge retningslinjerne, men kun 2 ud af 15 selskaber fortæller systematisk omverdenen om, hvordan de lever op til FNs retningslinjer.

»Pensionsselskaberne svigter, fordi der er et misforhold mellem det, de siger, og det de gør. De kan ikke redegøre for, hvordan de lever op til retningslinjerne, og det er udtryk for, at der sker for lidt,« siger Helle Munk Ravnborg, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke til Finans.

De fleste pensionsselskaber har ansat screeningbureauer til at overvåge deres investeringer, men kun 6 af 15 har sikret sig, at der bliver screenet i forhold til FNs og OECDs retningslinjer i forhold til menneskerettigheder.

»Som det er nu, kan vi danskere ikke være sikre på, at vores pensionspenge arbejder i overensstemmelse med FNs menneskerettigheder, og det er ikke tilfredsstillende,« siger Helle Munk Ravnborg.