Danske oliegeologer øjner global vækst

Kombinationen af solid knowhow og en teknologimæssig træg branche er en oplagt vækstchance, som den danske olieeftersøgnings­konsulent Qeye Labs har tænkt sig at udnytte – lav oliepris eller ej.

Anders Bruun er direktør for Qeye Labs. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Det seneste halve års styrtdyk i olieprisen får både økonomer til at grine og gyse. Det, fordi det på den ene side kan booste økonomien – og på den anden rive tæppet væk under provenuerne i energibranchen.

Men chefen for det fremadstormende danske olieeftersøgningskonsulentfirma Qeye Labs, Anders Bruun, vælger at tage prisudsvinget med ro.

På tre år har han og et mindre hold eksperter banket en konsulentvirksomhed op, der er baseret på analyse af de data, der kommer fra seismiske undersøgelser af undergrunden. Ifølge stifteren er Qeye Labs begyndt at få et internationalt renommé, og det skal udnyttes – dog under hensyntagen til prisudsvingene.

»Faldet i olieprisen betyder, at vores nuværende strategi er baseret på et forsigtighedsprincip. Vi skal have alt for travlt, før vi ansætter den næste. Vi vil se situationen an. Vi vil ikke have forretningen til at vokse for vildt,« siger han og tilføjer:

»Men man skal huske, at olieeftersøgningen ikke kommer til at gå helt i stå, bare fordi prisen falder. Man skal stadig producere olie – og med en så lav pris bliver det endnu mere vigtigt for olieselskaberne at optimere den eksisterende produktion frem for at finde nye felter. Og der er vores teknologi god. Det er en fordel for os.«

Knowhow og teknologi

Da Anders Bruun sammen med fire kolleger fra olieeftersøgningsbranchen stiftede Qeye Labs, var det ikke lige et olieprisfald, der lå i kortene. Det var i begyndelsen af 2012, og her lå olieprisen tæt på det dobbelte af, hvad den er i dag. Men det var ikke prisen, der lokkede. Det var noget andet.

Han havde i en årrække arbejdet i forskellige olieeftersøgningsfirmaer, der skiftede ejere. Ét ejerskifte resulterede i, at firmaets fokus blev lagt på noget andet end det, som Anders Bruun syntes var interessant, og den holdning var han ikke alene om. Det blev startskuddet til, at han og fire andre partnere valgte at stifte Qeye Labs, hvis navn er et ordspil på feltet seismisk kvantitativ analyse – på engelsk quantitative interpretation.

Men det var ikke det eneste, der drev dem. Anders Bruun syntes, at området var præget af virksomheder, som havde en lidt for konservativ tilgang til området.

Han blev overbevist om, at man kunne bygge en konsulentvirksomhed op på den knowhow, holdet havde, i kombination med at satse på den allernyeste computerteknologi inden for olieefterforskningen.

»Olieselskaberne bruger seismiske data i både deres efterforskning og deres optimering af eksisterende oliefelter. De data processerer vi og giver dem på den måde en større viden om undergrunden. Der er stadig en usikkerhedsfaktor, men den mindsker vi. Og det er vigtigt for dem. Der er tale om meget dyre boringer,« siger Anders Bruun og tilføjer:

»Det hele bygger grundlæggende på kendte teknologier, men vi har oven i det en service og teknologi, der optimerer det hele. Dermed bliver vores produkt effektivt og konkurrencedygtigt – det er af bedre kvalitet, end hvad der ellers er på markedet. Det bygger vi vores forretning på.«

Og det har givet pote. Tre år efter stiftelsen har virksomheden 12 ansatte fordelt på hovedkvarteret i København og i den canadiske by Calgary.

Omsætningen sneg sig i det seneste regnskabsår, der dækker juli 2013 til juni 2014, op over ti millioner kroner, mens bundlinjen listede sig over de to millioner. Indeværende regnskabsår forventer direktøren kan øge tallene med cirka 20 procent.

Mere præcise metoder

Samtidig satser Qeye Labs på at udvikle endnu mere præcise metoder til at se ned i undergrunden.

I slutningen af 2014 fik virksomheden et positivt svar fra Innovationsfonden om støtte til et forskningsprojekt på Købehavns Universitet.

Det udløser på den ene side over seks millioner støttekroner over tre år – og på den anden side er det med til at blåstemple Qeye Labs’ ideer inden for olieeftersøgning.

Den blåstempling skal være med til at løfte virksomheden op mod de mål, den har sat sig. Og de er ikke beskedne.

På trods af at Danmark ikke er blandt verdens store olieproducenter, er den danske knowhow på området ifølge Anders Bruun respekteret. Og det image mener Qeye Labs, virksomheden kan bygge på.

»Vores vision er at vokse til en størrelse, hvor vi har kontorer spredt ud over klodens oliecentre – det vil sige i Mellemøsten, Asien, Australien og Sydamerika og måske et ekstra kontor i Huston. De skal typisk være af en størrelse som her i København. Inden for fire-fem år vil vi gerne være mellem 60 og 100 mand,« siger Anders Bruun.

At hovedkvarteret forbliver i København er der dog ikke tvivl om. Og det skyldes flere årsager.

»Der er ikke noget galt med at drive sådan en virksomhed fra Danmark. Der er omvendt fordele. Det politiske miljø er stabilt, virksomhedsbeskatningen er ikke specielt høj, og så er det jo her, vi kommer fra og bor,« siger han og tilføjer:

»Derudover er der den fordel, at det er relativt enkelt at skaffe arbejdskraft inden for vores felt i Danmark. Der er ikke så mange olieselskaber at konkurrere imod, og derudover har vi blandt andet valgt at ansætte forholdsvis nyuddannede. Erfaring er ikke så vigtig for os. Så længe de har en matematisk-fysisk baggrund, så skoler vi dem selv.«

Allan Bruun erkender, at den svingende og lige nu meget lave oliepris selvsagt er en joker, der kan påvirke virksomhedens vækstplaner. Men når det er sagt, peger han også på, at der ikke er noget nyt i, at prisen suser op og ned.

»Indtil videre har vi overgået vores planer. Olieprisen er selvfølgelig en usikkerhedsfaktor, men så længe vi føler, vi vokser og kommer derudad, så er det grundlæggende fint nok for os – også selv om tempoet er lavere. Det går godt. At olieprisen ligger der, hvor den gør i dag, chokerer mig ikke. Da jeg begyndte i denne branche kort før år 2000, lå olieprisen altså på ni dollar,« siger Qeye Labs-medstifteren.