Danske investorer rejser kæmpe erstatningskrav mod OW Bunker

Et konsortium bestående af 26 danske institutionelle investorer har mandag indgivet stævning vedrørende OW Bunker til Københavns Byret. I stævningen rejses der er et samlet erstatningskrav på ca. 769 mio. kroner.

Foto: Kasper Palsnov

En række store investorer med ATP og PFA i spidsen stævner en række af de aktører, som stod bag det krakkede bunkerselskab OW Bunker, fremgår det af en fælles pressemeddelelse.

Det er et konsortium som består 26 danske institutionelle investorer, som mandag har stævnet OW Bunker ved Københavns Byret. I stævningen rejses der er et samlet erstatningskrav på ca. 769 mio. kroner.

»Selv om det kommer til at tage år, før vi får en afklaring, har ATP en pligt overfor vores medlemmer til at søge at få dækket det tab, som vi har lidt på OW Bunkers konkurs. Vi har som investor også en klar interesse i at få fastslået et ansvar i denne helt ekstraordinære sag,« siger Tomas Krüger Andersen, chefjurist i ATP Pensions & Investments.

OW Bunker blev børsnoteret i marts 2014 til en pris på 5,3 milliarder kr., men gik konkurs allerede samme efterår. Investorerne forklarer stævningen med, at det børsprospekt, som lå til grund for noteringen var »mangelfuldt i form af ufyldestgørende, fejlbehæftede, misvisende samt udeladte og skjulte informationer«. Det er særlig den udbredte spekulation i olieprisen og samhandlen med én meget stor kunde via Singapore-selskabet, Dynamic Oil Trading.

»Det er yderst vigtigt, at vi får den her ulykkelige sag fuldt belyst, samt får placeret et ansvar for hændelserne omkring OW Bunkers børsintroduktion og konkurs. Ikke mindst for at få genoprettet den nødvendige tillid til det danske børsmarked. Samtidig skylder vi naturligvis vores kunder at få erstattet deres tab bedst muligt,« siger  Rasmus Bessing, direktør og i PFA Asset Management.

Stævningen rejst mod konkursboet, kapitalfonden Altor, der ejede OW Bunker, samt bestyrelsen og den daglige ledelse af OW Bunker.

Fem af de 26  investorer har desuden indgivet stævning med krav om erstatning, fordi de desuden mener, at selskabet ikke overholde oplysningerforpligtigelserne i værdipapirhandelsloven i efteråret 2014.

De 26 investorer oplyser, at der kan komme yderligere søgsmål, men at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til om der skal rejses yderligere sager.. Dette skyldes, at investorerne ikke mener, at de på har den fulde information om forløbet. Konsortiet vil derfor søge at indgå suspensionsaftaler med emissionsbankerne og revisor, fremgår det. Den aftale skal sikrer, at et eventuelt krav ikke bortfalder som følge af passivitet eller forældelse.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!