Danske investeringsfonde udbetalte rekordudbytter på 34 mia.

Danske investeringsfonde har i 2016 udbetalt et rekordhøjt udbytte på knap 34 mia. kr. Størstedelen af udbytterne tilfaldt aktieafdelingerne med ca. 26 mia. kr.

Foto: Christian Als. Investorerne købte i april nye investeringsbeviser i fonde målrettet private investorer for 14,4 mia. kr. Heraf er en stor del geninvesterede udbytter.
Læs mere
Fold sammen

- Investeringsfonde er danskernes foretrukne måde at investere på og gør en stor forskel for mange danskeres opsparing. Det er årets rekordstore udbyttebetalinger et godt eksempel på, siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen (IFB).

Investorerne købte i april nye investeringsbeviser i fonde målrettet private investorer for 14,4 mia. kr. Heraf er en stor del geninvesterede udbytter. Fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer nettokøbte næsten 1 mia. kr., og det samlede nettokøb i april blev dermed på 15,4 mia. kr.

Primært på grund af udbyttebetalinger faldt formuen i fonde målrettet private investorer i april til 734 mia. kr. fra 749 mia. kr. måneden før. Investeringsfondene målrettet private investorer havde samlet kursgevinster på 5,3 mia. kr. i april.

Den samlede formue i branchen faldt i april til 1820 mia. kr. fra 1827 mia. kr. i marts.