Danske gidsler får 100.000 i erstatning

Erstatningsnævnet for Voldsofre giver erstatning til fire danske søfolk, som blev taget som gidsler i 2007.

Foto: MOHAMED DAHIR
Fire danske søfolk, som var kapret af pirater i 83 døgn på coasteren Danica White ud for Somalias kyst i sommeren 2007, får nu hver godt 100.000 kroner i erstatning.

Det skriver Esbjergnetavis.dk.

Efter at søfolkene kom hjem, ventede de ellers først i to år på, at et erstatningskrav på tort og svie mod skibets ejer, rederiet H. Folmer, blev afgjort i Københavns Byret. Her blev rederen frifundet, og da sagen blev anket til Østret Landsret, blev rederiet atter frifundet i sommer.Men fredag formiddag modtog de fire hver især et enslydende brev med posten fra Erstatningsnævnet For Voldsofre under Civilstyrelsen.

Her meddeles det kort og godt, at de er blevet tilkendt en kontant erstatning på godt hundrede tusinde kroner for tort. Hertil skal lægges et mindre beløb i godtgørelse for 75 dage med svie og smerte samt en lille erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Endelig forrentes beløbet fra den 6/11 2010, hvor nævnet traf sin afgørelse.Så i løbet af 14 dage dukker der et pænt skattefrit beløb op på blandt andre den 52-årige skibskok Gert Lønborg Jørgensens bankkonto, der har været stramt styret siden kapringen, idet han ikke siden har været i stand til at bestride et job hverken til søs eller på land.

- Jeg er naturligvis glad for, at sagen nu er afsluttet. Men det er på en dårlig måde, fordi rederen, Søfartsstyrelsen, Udenrigsministeriet og domstolene burde have sørget for, at sagen havde været afsluttet for længst, siger Gert Lønborg Jørgensen til afgørelsen.

Den sidste af de i alt fem personer i kapringen, styrmand Tage Kramer, døde i efteråret i en alder af 64 år.