Danske gaffeltrucks bliver forureningsfri

To danske virksomheder brygger på at udvikle miljørigtige, brintdrevne gaffeltrucks.

Danske gaffeltrucks vil næste år køre på brint. Det er truckproducenten DanTruck Heden, der skal bygge de miljørigtige trucks i samarbejde mede H2 Logic.

I de mest intensivt anvendte gaffeltrucks kan brint i én gaffeltruck fjerne CO2 svarende til den årlige udledning fra op til otte biler. Hertil kommer at gaffeltruck ofte anvendes i større flåder på et lille geografisk område, hvor brinttankstationer og infrastruktur kan koncentreres.

Den brintdrevne gaffeltruck udleder ingen partikler til skade for miljøet, og kan forbedre brændstof udnyttelsen sammenlignet med diesel og gas gaffeltruck. Brint kan produceres på basis af vedvarende energi og kan derfor helt fjerne CO2 udledningen fra gaffeltruck.

Ud over de miljømæssige effekter af brint i gaffeltruck er der også en økonomisk gevinst for brugerne.  Den forbedrede udnyttelsesgrad sammenlignet med diesel og gas kan reducere driftsomkostningerne samtidig med at der opnås en miljøforbedring.

Da gaffeltruck anvendes betydeligt mere intensivt end biler kan der opnås en større miljøeffekt og CO2 reduktion i forhold til antal køretøjer. Det samlede årlige verdensmarked for gaffeltruck på mere end 150 mia. kr. Netop forretningspotentialet er også baggrunden for udviklingssamarbejdet mellem DanTruck og H2 Logic

Sidste år blev de første skridt til samarbejdet taget, hvor afprøvning af brint gaffeltrucks blev iværksat hos slutbrugere i Danmark. DanTruck og H2 Logic arbejder i øjeblikket på udviklingen af 2. Generation brintgaffeltruck,  der forventes markedsintroduceret i første  kvartal 2010.

- DanTruck er i dag en af de førende i Europa indenfor støjsvage og miljøvenlige gaffeltruck. Brug af brint og brændselsceller er derfor et naturligt skridt for os i at fastholde og udbygge denne position. Aftalen med H2 Logic er en unik og stærk mulighed for et tæt og effektivt dansk udviklingssamarbejde, siger direktør for DanTruck A/S, Niels Lauritzen.

Hos H2 Logic siger direktør Jacob Krogsgaard, at ambitionen for H2 Logic er at være en blandt verdens tre førende leverandører af  rændselscellesystemer til gaffeltruck.

- Dette kræver tæt samarbejde med gaffeltruck producenter, og samarbejdet med DanTruck er det første vigtige skridt, siger Jacob Krogsgaard.