Danske forbrugere får ingen billig el

Norge har overflod af billig vandkraft. Mens norske forbrugere for tiden kan gnide sig i hænderne over rekordlave elpriser, må danske forbrugere finde sig i uændret prisniveau. Og til vinter bliver strømmen endnu dyrere herhjemme.

De norske vandkraftværker producerer strøm på livet løs, efter at de senere måneders regn har fyldt vandbassinerne godt op. Mens forbrugerne i Norge gnider sig i hænderne over rekordlave priser, skal danske forbrugere ikke glæde for tidligt – ja, de skal overhovedet ikke sætte næsen op efter lavere elpriser.

Tværtimod er elforsyningsselskabers aktuelle priser, dvs. juli, august og september, uændrede og i nogle tilfælde lidt højere end sidste kvartal. Og i fjerde kvartal 2007 stiger elprisen efter alt at dømme, forudser salgschef Peter Wager fra elgrossisen Energi Danmark, der sælger el til erhvervslivet, offentlige institutioner og en række elforsyningsselskaber.

Men hvorfor har danske forbrugere ikke lige nu billig strøm fra Norge?

For det første skyldes det, at transmissionsledningerne mellem Norge og Danmark samt kablerne fra Norge gennem Sverige til Danmark ikke er store nok, dvs. dimensioneret til at aftage al den billige strøm fra de norske vandkraftværker, der ofte er behov for.

Støtte til vindkraft
For det andet øges forbrugerbetalingen i Danmark, den såkaldte PSO-støtte til miljøvenlig el, når markedsprisen på den nordiske elbørs, Nord Pool, falder. Og børsprisen er faldet kraftigt siden nytår 2007. Folketinget har bestemt, at bl.a. havvindmølleparkerne ud for Esbjerg og Lolland og landmøller behøver et tilskud for at være rentable i perioder med høje elpriser som nu.

Det er energiselskabet DONG, der ejer havmølleparken ved Nysted, mens konkurrenten Vattenfall er hovedejer af vindmøllerne på Hornsrev ved Jyllands vestkyst.

»Når markedsprisen på Nord Pool falder med en øre pr. kilowatt-time, stiger PSOen med en halv øre,« siger kontorchef Flemming Nielsen fra Energistyrelsen. Sidste år, hvor markedsprisen lå højere, betalte danske private husholdninger og virksomheder en milliard kr. i tilskud til vindmøller over elprisen.

Det viser endnu ikke offentliggjorte tal fra Energistyrelsen. Året før, hvor markedsprisen på Nord Pool var lavere, fik vindmølleejerne knap 1,7 milliarder kr. i tilskud over elprisen. Og i år bliver vindmølletilskuddet også højt

En opgørelse fra Energitilsynet for perioden januar 2006 til april 2007 viser, at den rene elpris uden moms og afgifter var på 26 øre pr. kilowatt-time for private husholdninger med et årsforbrug på 4.000 kilowatt-timer. Men den reelle forbrugerpris lå meget højere.

Samlet var elprisen, medregnet alt fra støtte til miljøvenlig el til moms og afgifter, 1,78 kr. pr. kilowatt-time. Opgørelsen er lavet på basis af indberetninger fra Dansk Energi og 34 elforsyningselskaber.

Elvarme fordyrer
Så selv om engrosprisen i år på er faldet med 10 øre til 20 øre pr. kilowatt-time på den nordiske elbørs, får almindelige forbrugere ikke glæde af det, da prisfaldet bliver helt udjævnet af PSO-betalingen, siger Flemming Nielsen i Energistyrelsen.

Fortsætter tendensen med lave priser på Nord Pool, vil det muligvis smitte på børsprisen i slutningen af året. Men ifølge Energi Danmark bliver der blot tale om et fald på til to øre pr. kilowatt-time. Noget som den enkelte forbruger reelt ikke mærker.

Tilmed ventes den strøm, som engrosselskaberne skal købe ind til danske elselskaber i de kommende par måneder, at blive syv til otte øre dyrere pr. kilowatt-time. Og det hele bliver væltet over på forbrugerne i fjerde kvartal, dvs. oktober til november.

»Efterspørgslen efter el er væsentlig større om vinteren i hele Norden, fordi der går så meget til elvarme i Finland, Norge og Sverige. Alle landes kraftværker producerer mere, og derfor må vi vente højere forbrugerpriser i Danmark,« siger salgschef Peter Wager fra Energi Danmark.