Danske dommeres troværdighed i top

Danmark har et af Vesteuropas mest velrenommerede retssystemer, siger dommerforeningens formand, som svar på Erik Stener Færchs beskyldninger om, at dommerstanden har set sig sure på ham og hans mor Tineke Færch.

Tineke Færch med sønnen Erik Færch på vej ud af Københavns Byret ved en tidligere retssag.  Erik Stener Færchs beskylder i dag dommerstanden for at have set sig sure på ham og hans mor Tineke Færch, og de dermed ikke kan få en fair rettergang i Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Møller Jørgensen

»Det faglige niveau blandt danske dommere og danske dommeres troværdighed er meget, meget høj, og jeg må ganske afvise, at man ikke opnår retfærdighed ved domstolene her i landet,« siger formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjøberg som svar på Erik Stener Færchs beskyldninger om, at dommerstanden har set sig sure på ham og hans mor Tineke Færch.

»Vi har i Danmark et af Vesteuropas mest velrenommerede retssystemer med en dommerstand med en høj faglig og personlig integritet, så jeg må ganske afvise anklagerne fra Erik Stener Færch,« siger Mikael Sjøberg, som understreger, at danske dommere ikke lader sig anfægte af, at der klages til Advokatnævnet eller Menneskerettighedsdomstolen, sådan som Erik Stener Færch antyder:

»Det er en del af systemet, at man kan anke til højere instanser, og at man kan gå til Menneskerettighedsdomstolen. Det lader vi os ikke anfægte af. Det er ikke sådan, at vi bliver sure og træffer en negativ afgørelse i en sag af den grund. Det er simpelt hen ikke rigtigt.«

Det går altid rigtigt til

Mikael Sjøberg understreger, at dommerne er upartiske og vurderer en sag sådan, som den forelægges i retten af parternes advokater. I sidste ende er der dog altid et element af vurdering:

»I mange sager sidder dommeren jo ikke alene og vurderer et dokument, men skal tage stilling til vidneudsagn, og ofte er det påstand mod påstand. I sidste ende handler det om, hvem der har ført bevis og evnet at overbevise retten. Og den det ikke lykkes for, vil måske sidde tilbage med en fornemmelse af, at det ikke gik rigtigt til. Men det går altid rigtigt til,« siger Mikael Sjøberg og slutter:

»Det er jo tit enten eller. Vi kan ikke træffe en afgørelse lige i midten.«