Danske Banks hensættelser skyldes konservatisme

Tirsdagens halvårstal fra Danske Bank bød ud over rekordstor indtjening også på markante hensættelser til fremtidige udlånstab. Dermed overraskede banken konsensustallene fra analytikerkorpset.

Læs mere
Fold sammen
Danske Bank markerer sig ved at have nogle af de mest dystre udsigter for den makroøkonomiske situation sammenlignet med meldingerne fra de andre nordiske banker. Analytiker mener, at Danske Banks niveau for hensættelser er et udtryk for øget konservatisme på direktionsgangen i Danske Banks hovedsæde.

For mens Danske Bank hidtil kun har realiseret et samlet tab på 1,2 mia. kr. på udlånsbøgerne, så er den såkaldte korrektivkonto (der er et udtryk for summen af bankens hensættelser til tab på udlån, men som endnu ikke er konstateret tabt) oppe på 29,9 mia. kr. ved udgangen af juni måned. Alene for 2. kvartal i år valgte banken at bogføre yderligere 6,6 mia. kr. i hensættelser, hvilket bragte de samlede hensættelser i år op på 14,5 mia. kr. - indtil videre.

For topchef Peter Straarup varslede samtidig, at hensættelserne fortsat vil være høje året ud, omend banken mener, at det værste fra 4. kvartal 2008 og 1. kvartal i år er overstået.

- Det er rigtigt, at Danske Bank har taget højere udlånstab sammenlignet med andre banker, hvilket kan tyde på, at de helt enkelt er mere konservative i deres hensættelser, siger en analytiker fra et nordisk finanshus til RB-Børsen.Analytikeren er især overrasket over, at Danske Bank ser mere negativt på udsigterne for den svenske økonomi end mange af bankens nordiske konkurrenter, der har aflagt regnskab i den seneste tid.

- Når man ser på deres guidance, havde de meget mere negative udtalelser om Sverige, end det er tilfældet hos mange af de svenske banker. Men tiden vil jo vise, hvem der har ret, siger analytikeren.

Ser man på korrektivkontoens opdeling, fremgår det af Danske Banks halvårsregnskab, at der er hensat knap 3,7 mia. kr. i tab til privatkunder, mens knap 18 mia. kr. hidrører forventede tab til erhvervssegmentet. De resterende 8,3 mia. kr. er sat af til tab på finansielle modparter.

Ser man på, hvordan fordelingen er mellem individuelle nedskrivninger (der er kunder, der er holdt op med eller forsinkede med at tilbagebetale lån, og som er placeret i bankens to dårligste udlånskategorier) og porteføljenedskrivninger, står de individuelle nedskrivninger for 22,6 mia. kr. af hensættelserne, mens resten af de knap 30 mia. kr. er generelle porteføljenedskrivninger som følge af de dystre makroøkonomiske udsigter.

I Jyske Bank kom det også bag på analytikerne, at Danske Bank fortsætter med at hensætte store milliardbeløb til fremtidige tab. Jyske Bank ser det som et udtryk for, at Danske Bank fortsat ønsker at opbygge en tilstrækkelig stor udlånsbuffer. Derfor har analytikerne taget konsekvensen og skruet pænt op for, hvor meget de tror, Danske Bank vil hensætte i 2009.

- I modsætning til vores forventning fortsætter Danske Bank med uformindsket styrke med at opbygge en større og større stødpude mod fremtidige tab. I erkendelse af Danske Banks vilje til at tage nedskrivningerne tidligt i forløbet har vi ændret på vores estimater for nedskrivninger. Fra tidligere at forvente nedskrivninger på 18,5 mia. kr. i 2009 og 20,3 mia. kr. i 2010 forventer vi nu 24,5 mia. kr. i 2009 og 16,5 mia. kr. i 2010. Den samlede stigning på ca. 2 mia. kr. skyldes de forværrede makroøkonomiske udsigter generelt, skriver Jyske Bank i en analyse onsdag.

RB-Børsen