Danske Bank vil have fingrene i store svenske virksomheder

Danske Bank retter blikket over Sundet og går nu benhårdt efter de største svenske virksomhedskunder samt finansielle institutioner.

Stilskifte på vej i Danske Bank. Bankdirektør Thomas Borgen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Sverige er det store vækstmarked for Danske Banks højt profilerede forretningsområde, Corporates & Institutions (C&I), der rummer de største virksomhedskunder og diverse finansielle institutioner, herunder livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

Området har hidtil været varetaget af Thomas Borgen, men efter hans avancement til bankens øverste chef, er svenskeren Glenn Söderholm udnævnt som ny chef. Traditionelt har afdelingen leveret milliarder og atter milliarder til bankens samlede indtjening, og opgaven for Söderholm bliver at videreudvikle forretningen.

- Vi er godt positioneret. Det er et super stærkt område for os, og vi har en strategi, som er krystal klar. Det er min opgave at implementere den strategi. Vi har ekstremt stærke produkter, og mit arbejde her er at få bundet det sammen og gøre os mere kundefokuserede, siger Glenn Söderholm.

Behovet for at blive mere kundefokuserede har Thomas Borgen allerede talt meget om i forbindelse med sin udnævnelse, og det gælder altså også for bankens forhold til de allerstørste kunder i C&I.

- Strategien er, at de stærke produkter, vi har, skal bindes sammen og tilpasses til de behov, som vores forskellige kundekategorier har. Det handler om produkter og at arbejde sammen for at blive mere kundefokuserede. Det er der, den store udfordring ligger i strategien, siger Glenn Söderholm og fortsætter:

- Desuden handler strategien om at opbygge en stærkere platform inden for corporate finance, fortsætte en stærk udvikling inden for Debt Capital Markets (udstedelse af virksomhedsobligationer, red), og få en bedre salgsplatform inden for Transaction Banking. Det er hovedoverskrifterne i strategien.

I forhold til markedsposition ser han Danske Bank være "absolut markedsledende" inden for handel med renter og obligationer (fixed income) og derivater i Norden, og på valuta er banken "top-2".

- Men ser du på balanceudnyttelse er vi ikke markedsledende. Vi er åben for forretning med gode erhvervsvirksomheder i Norden, og vi har en stor interesse i at udvide vores tilstedeværelse i Sverige, siger Glenn Söderholm.

C&I har ikke fastsat noget specifikt mål for, hvor meget det skal vokse - men banken har råd til at vokse.

- Vi har balance til at vokse. Vi er den førende corporate bank i Danmark, mens vi skal forstærke vores position i Sverige. Det vil kræve, at vi allokerer noget mere kapital til Sverige. Men jeg har ikke noget specifikt mål til dig, siger Söderholm.

Hvor meget bankens balance tillader at vokse afhænger af vurderingen af banken.

- Så det er meget svært at komme med et eksakt tal. Men vi har tilstrækkeligt med kapital til, at vi kan etablere os som en stærkere spiller i Sverige, siger Glenn Söderholm.

Som følge af usikkerhed om de fremtidige rammevilkår i forhold til kapitalkrav kan han på nuværende tidspunkt ikke komme med et mål for, hvad C&I skal levere i afkast.

- Der er mange bud på ny regulering på det her område, så det er meget svært på nuværende tidspunkt at sige, hvor meget vi skal levere i afkast. Vi har tidligere sagt, at vi skal give et afkast på 18-20 pct. Inden vi kommer ud med noget naglet i sten, så er vi nødt til at kende den regulering, som bliver gældende, siger Glenn Söderholm.

Men målet er ifølge chefen, at organisationen skal blive betydeligt mere kundefokuseret, end den tidligere har været, og C&I har en klar ambition om at blive den stærkeste på institutionelle bank i Norden og være en "top-bank" på Corporates i Norden.

Et af vækstområderne for C&I er services i forbindelse med store virksomheders obligationsudstedelser på kapitalmarkederne.

- Det er et område, vi satser ret meget på. Vi tror, at det europæiske bankmarked, og dermed også det nordiske, går mere i retning af den amerikanske model, dvs. at virksomhederne i højere og højere grad går direkte til kapitalmarkederne for at hente finansiering. Vi skal kunne supportere vores nordiske kunder i den proces, så det er et rigtigt vigtigt vækstområde for os, siger Glenn Söderholm.

C&I har en samlet krediteksponering på 745 mia. kr., hvor offentlige kunder tegner sig for 111 mia. kr., finansielle institutioner for 355 mia. kr. og erhverv for 279 mia. kr. Og vækstfokus er på erhverv - og som tidligere nævnt er fokus rettet mod Sverige.

- Vi skal vokse i Sverige, og der skal vi primært vokse vores erhvervsforretning. Hvis du kikker på vores forretning med institutionelle kunder, så er vi allerede førende i Norden, så der har vi ikke så stort et behov for at vokse, siger Glenn Söderholm.

- Vi har kapital at låne ud, men det er meget svært at sige, at vi skal vokse vores balance med eksempelvis 30 mia. kr. i Sverige. Det afhænger af bankens øvrige udvikling, og så afhænger det også af hvilke kunder, der ønsker at lave forretning med Danske Bank. Hvilken kreditvurdering har de kunder, og hvad er det totale forretningssamarbejde, vi kan få med de kunder, tilføjer han.

I Danmark handler det for ham mere om at fastholde bankens stærke position, "at blive mere kundefokuserede og dygtigere til at tilpasse os vores kunders behov".

Resultaterne hos C&I svinger traditionelt kraftigt som følge af en stærkt varierende handelsindtjening i Market Making.

- Fixed income og derivat-handel er et område, som fluktuerer, men man skal se handelsaktivitet som en del af vores totale serviceudbud til kunderne. En ting er, at vi låner penge ud til vores kunder, en anden ting er, at lave cash management og trade finance, en tredje at vi tilbyder udstedelse af virksomhedsobligationer, en fjerde er, at vi vil stille priser på finansielle instrumenter. Det at stille priser på finansielle instrumenter leder til, at vi enten tjener eller taber, men det er kun en del af vores samlede forretning, siger Glenn Søderholm.

Danske Bank C&I har ca. 1500 medarbejdere og ca. 1500 kunder. I 2012 tjente afdelingen 5,9 mia. kr. før skat, svarende til et afkast på 20,7 pct. i forhold til den allokerede kapital. I de første ni måneder af 2013 har afkastet ligget noget lavere på 10,2 pct.