Danske Bank skal på fedekur

Banken har under Peter Straarups ledelse forladt gamle dyder med at have reserver til at stå imod med.

Læs mere
Fold sammen
Danske Bank har under den nuværende ordførende direktør, Peter Straarup, kørt en aggressiv udlånspolitik og forladt de gamle dyder med reserver til at stå imod med, som især en af bankens forrige direktører, Tage Andersen var eksponent for.

Peter Straarup har ændret kurs for at kunne vise fremgang på vigtige nøgletal. Det er nemlig blevet vigtigt at »please« aktieanalytikerne, som er afgørende for stigende aktiekurser. Og det er igen afgørende for at få fremtvunget smil på læberne af aktionærerne.

Peter Straarup har således sendt flere penge ud at arbejde end tidligere ordførende direktører. En undersøgelse, som Bjarne Jensen Consult har udført for Berlingske Business, viser, at Danske Bank, da Tage Andersen slap tøjlerne som ordførende direktør i 1990, havde en egenkapitalen, som udgjorde 5,5 procent af balancen. De seneste tal for tredje kvartal 2008 viser, at tallet nu er faldet til 2,9 procent.

Forskellen på polstringen før og nu kan også illustreres ved at se på egenkapitalens størrelse i forhold til summen af bankudlån og garantier, der i 1990 var 10 procent mod 7,1 procent ved udgangen af tredje kvartal 2008.

Hvis man medregner bankens realkreditudlån gennem Realkredit Danmark, kommer dækningen ned på 4,9 procent i 2008. Normalt siges det, at realkreditudlån er mere sikre end øvrige bankudlån, men lektor i boligøkonomi, Jens Lunde fra Copenhagen Business School, forudser, at vi står over for en eksplosion af tvangsauktioner og misligholdte realkreditlån. Derfor er der i dag større risiko for tab:

»Danske Bank anstrenger alt andet lige sin økonomi mere i dag, end banken gjorde tilbage i 1990. Den væsentligste risikofaktor for banken er kreditrisikoen, og faldet i kapitaldækningen viser, at banken kan være mere økonomisk sårbar, når samfundsøkonomien er på vej mod recession,« siger Bjarne Jensen, direktør for Bjarne Jensen Consult, der i mere end 40 år har beskæftiget sig indgående med banker og finanssektoren.

Fokus på aktionærerne
Professor på Copenhagen Business School, Per H. Hansen, mener, at Danske Bank som de fleste andre banker har haft fokus rettet mod aktionærerne:

»Jeg kalder det den finansielle kapitalisme, hvor det vigtigste for bankerne – også Danske Bank – har været at skabe værdi til aktionærerne. Det har lagt et betydeligt pres på bankers ledelser for at skaffe det bedst mulige afkast, og det gør man altså ikke ved at have alt for mange penge stående passivt på bøgerne,« siger Per H. Hansen.

Den dårligere polstring gør Danske Bank mindre modstandsdygtig over for tab. Men der har været en forventning om, at det er en farbar vej at sænke kapitaldækningen så markant, fordi Danske Bank under Peter Straarup har opbygget en stærk kreditafdeling. Den gør banken i stand til i højere grad at styre kreditrisikoen – altså skelne mellem gode og dårlige udlån og risikovægte dem herefter.

Men har det været fornuftigt af Peter Straarup, at stole så meget på kreditvurderinger og samtidig tære på egenkapitalen?

»Jeg kan godt tvivle på det og blive lidt nervøs, når de sætter så stor lid til avancerede programmer udarbejdet på baggrund af statistik og teori. Når selv de hårdeste stresstests viser, at banken umuligt kan komme i den situation, som den rent faktisk er kommet i, er det da bekymrende,« siger professor Per H. Hansen.

Heller ikke Bjarne Jensen mener, at udviklingen kun er positiv:

»Det vil vise sig. Banken siger, den har styr på sine udlån i dag, men om det er tilstrækkeligt til at undgå store tab, ved vi lidt mere om, når årsregnskabet offentliggøres i februar,« siger Bjarne Jensen.

Danske Banks pressechef, Jonas Torp, afviser, at Danske Bank har skåret for meget af det beskyttende fedtlag fra i jagten på aktiekursstigninger:

»Tidligere blev vi kritiseret for at være for lidt risikovillige, men nu er situationen en anden, fordi nogle folk er begyndt at lide tab. Men vi har så godt styr på kreditgivningen, at vores tab de seneste 15 år har været enten gennemsnitlige eller ikke-eksisterende. Når konjunkturerne vender, kommer der tab, men sådan er det at drive bank, og det har vi i øvrigt taget højde for,« siger Jonas Torp.

Ifølge professor Per H. Hansen må Danske Bank finde sig i mere regulering i fremtiden:

»Faktisk mener jeg, at det er svært at klandre såvel Danske Bank som bankerne generelt for at være endt i den nuværende situation. De har sådan set bare fulgt reglerne. Derfor bør læren af denne krise være, at staten i højere grad skal regulere den finansielle sektor – eksempelvis ved at skærpe kravene til kapitaldækningen. Det viser sig jo, at det fortsat er vigtigt at have noget at stå imod med,« siger Per H. Hansen.

Hvis det står til professoren på Copenhagen Business School skal politikerne altså tvinge Danske Bank på en fedekur, så der fremover er mere at stå imod med under kriser.