Danske Bank på kant med Post Danmark

Fra årsskiftet kan det være slut med at betale regninger og foretage bankforretninger på posthuset. Danske Bank spiller hovedrollen i de hidtil frugtesløse forhandlinger med Post Danmark

Foto: Brian Bergmann

Et sammenbrud i et mangeårigt samarbejde mellem Danske Bank og Post Danmark truer titusindvis af danskeres mulighed for at betale regninger og ordne simple bankforretninger på landets posthuse.

For det har hidtil været Danske Bank, der af historiske årsager har stillet et betalingssystem til rådighed for posthusene, så de har fungeret som en slags bankfilialer. Primært for Danske Banks kunder, men også for kunder i andre banker, der har kunnet betale indbetalingskort og indløse checks i posthusene.

Kommer aftalen ikke på plads, kan det få store konsekvenser for tjenester som bl.a. hævning og indsættelse af penge, som Danske Banks kunder hidtil har kunnet betjene sig af i posthusene.

»Kan vi ikke blive enige med Danske Bank om vilkårene for den her service, så kan vi jo ikke udbyde den. Det kan så ramme danskere, der hidtil har brugt denne service,« forklarer Eva Malene Hartmann, der er chef for privatkunder i Post Danmark.

Indtil debatten om svage bankkunders adgang til bankerne og særligt Danske Bank er eksploderet i medierne i de seneste par dage som følge af Berlingske Business’ dækning af Danske Banks tilpasning af filialstrukturen, blev aftalen med banken af Post Danmark betragtet som død, fordi de ikke kunne blive enige med Danske Bank:

»Aftalen med Danske Bank udløber med udgangen af i år, men vi havde, indtil alt det her startede, en aftale med Danske Bank om, at det samarbejde var slut. Men nu har de kontaktet os for at genforhandle den,« forklarer Eva Malene Hartmann.

Men det er langtfra sikkert, at de to parter kan komme overens og finde en ny aftale. For Post Danmark kræver betydelige betalinger fra Danske Bank og bankkunderne for at fortsætte samarbejdet:

»Vi har været agenter for Danske Bank, men det kundefald, som bankerne oplever, har vi også haft. Derfor dækker indtjeningen ikke længere omkostningerne, og derfor har vi bedt Danske Bank om at få dækket vores omkostninger. Det har været vores agenda her.«

Post Danmarks posthuse vil således ikke agere filialer for Danske Bank og de øvrige banker, hvis det er en underskudsforretning:

»Vi kan jo ikke gå ind og finansiere Danske Banks kundebetjening, for hvad så med de andre banker, og hvad er vores interesse i det? Vi vil gerne tale med banken om det, men præmissen er, at vi skal have vores omkostninger dækket,« understreger Eva Malene Hartmann, der ikke vil oplyse, hvor meget Post Danmark har krævet af Danske Bank. Men hun forstår Danske Banks hidtidige afvisning af en fortsættelse af samarbejdet:

»Når Danske Bank ikke kan få forretning ud af kassebetjening af kunderne, så er det også en udfordring for en partner at få det. For prisen er alt andet lige den samme hos os.«

Nyt møde undervejs

I Danske Bank lægger direktør for privatkunde-afdelingerne, Tonny Thierry Andersen, ikke skjul på, at Post Danmarks prisudspil hidtil har været alt for højt:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at den første meget voldsomme prisstigning syntes vi var svær at byde kunderne. Derfor må vi kigge på det igen og tage en dialog om det, så det er fair for alle parter,« lyder det fra Danske Bank-direktøren, som nu igen vil tage initiativ til at mødes med Post Danmark.

»Det er en aftale, vi i en årrække har haft med Post Danmark, og som i mine øjne har kørt til begges tilfredshed. Den aftale er vi interesserede i at føre videre. Et statsejet selskab som Post Danmark og os som den største bank i Danmark har et fælles ansvar for at sikre, at der er mulighed for ekspedition af kunderne på posthusene.«

Tonny Thierry Andersen er øverst ansvarlig for den store filialtilpasning, som Danske Bank gennemførte i går med lukning af kasse­betjeningen i 131 filialer. En situation, der har fået Socialdemokraterne til at true med lovindgreb mod banken, fordi titusindvis af svage kunder som ældre, svagtseende og evnesvage mister deres mulighed for at ordne helt simple bankforretninger med en personlig kontakt i banken.

Danske Banks chefer har bl.a. i går i Berlingske henvist til kundebetjeningen i posthusene for at retfærdiggøre, at deres filialnet fortsat er dækkende.

Socialdemokraternes erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, er fortørnet over, at Danske Bank på den måde tørrer ansvaret for de svage kunder af på posthusene. Han mener ikke, at Post Danmark, som ikke selv driver bankvirksomhed, vil kunne fylde det tomrum, som opstår, når bankfilialer lukker, og antallet af kundevendte bankmedarbejdere reduceres.

»Det kan ikke være meningen, at Post Danmark skal samle de bankopgaver op, som bankerne af økonomiske grunde ikke ønsker selv at varetage,« forklarer Benny Engelbrecht, som mener, at Post Danmark må koncentrere sig om sine kerneforretninger, som vedrører landsdækkende distribution af breve, pakker samt aviser og tidskrifter.