Danske Bank mærker krisen i landbrugt og oliebranchen

Nedskrivningerne i Danske Bank ligger på et meget lavt niveau.

Danske Bank ved Thomas F. Borgen fremlægger årsregnskab i Kuppelsalen 2. februar 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Faktisk endte de på 0,0 pct. af de samlede udlån i 2015 og udgjorde 57 mio. kr. mod 2,79 mia. - eller 0,15 pct. - kr. i 2014.

Men der er forskel på, om banken rent faktisk må nedskrive eller ej i de forskellige kundegrupper.

- Nedskrivningerne faldt i alle vores forretningsenheder på baggrund af en generel forbedring af kundernes kreditkvalitet og en stigning i sikkerhedsværdierne. Nedskrivningerne på engagementer med landbrugskunder og kunder inden for oliebranchen steg imidlertid på grund af forringede markedsvilkår for disse brancher, skriver Danske Bank i sit regnskab for 2015, der blev offentliggjort tirsdag morgen.

Hos privatkunderne endte nedskrivningerne for hele året på 332 mio. kr., hvilket svarer til 0,04 pct. af de samlede udlån og garantier. I Business Banking var nedskrivningerne på minus 343 mio. kr. eller minus 0,05 pct. af de samlede udlån og garantier, hvilket vil sige, at forretningsenheden bidrog positivt på denne post på bundlinjen.

- Nedskrivninger på udlån udgjorde en nettotilbageførsel på 0,1 mia. kr. (for fjerde kvartal 2015, red.), hvilket var på niveau med 3. kvartal 2015. Årsagen var en stigning i sikkerhedsværdierne som følge af bedre makroøkonomiske vilkår. Nedskrivningerne på engagementer med landbrugskunder og kunder inden for oliebranchen steg imidlertid på grund af forringede markedsvilkår for disse brancher, skriver banken i regnskabet.

Danske Bank forventer, at nedskrivningerne på vil ligge lavt fremadrettet.

- Arbejdet med at forbedre kreditkvaliteten vil fortsætte, og vi forventer overordnet set ingen ændring i de makroøkonomiske forhold, skriver Danske Bank om fremtiden.