Danske Bank holder kursen i uroligt farvand

Danske Bank har i de første seks måneder af året holdt skruen i vandet trods vanskelige markedsvilkår. Banken lander et nettoresultat på 9,4 milliarder kr. og fastholder sine indtjeningsforventninger til hele året.

Foto: Kasper Palsnov

Banksektoren har i første halvår skullet manøvrere i uroligt farvand med negative renter, lav økonomisk vækst og usikkerheden om briternes forhold til EU. Men landets største bank, Danske Bank, har styret pænt gennem halvåret, og lever op til både ledelsens og analytikerkorpsets forventninger.

Banken kom gennem de første seks måneder med et overskud på 9,4 milliarder kr. efter skat, og det var nogenlunde det samme som sidste år.

»Vi har haft et tilfredsstillende første halvår trods vanskelige markedsvilkår med fortsat negative renter, lav økonomisk vækst og afdæmpet efterspørgsel. Bortset fra de finansielle markeder var perioden generelt præget af lav aktivitet. Resultatet afspejler vores diversificerede forretningsmodel, øget udlånsaktivitet samt vores bestræbelser på at blive en stadigt mere kundefokuseret, enkel og effektiv bank,« skriver adm. direktør Thomas F. Borgen i regnskabsmeddelelsen.


De samlede Indtægter løb op i 23,0 milliarder kr., hvilket er 800 mio. kr. mindre end sidste år, og faldet skyldes først og fremmest lavere gebyr- og handelsindtægter. Nettogebyrindtægterne er således faldet med 10 pct. til 6,7 milliarder kr., mens handelsindtægterne er dykket med 15 pct. til 3,7 milliarder kr. i år.

De faldende indtægter fra selve bankdriften er i et vist omfang opvejet af fortjenester fra salg af ejendomme i første kvartal og salget af Visa Europe i andet kvartal, som tilsammen bidrager positivt med omkring en milliard kr..

Det er ikke kun indtægterne der er faldet i år. Danske Bank har skære omkostningerne ned med tre pct. på trods af, at lønningslisten i år er blevet forlænget med cirka 500 ansatte.

Danske Bank

I mio. kr. 1. halvår 2016 1. halvår 2015 Ændr.
i pct.
Indtægter i alt 23012 23839 -3%
Driftsudgifter 11115 11410 -3%
Nedskrivninger på lån -107 283 -138%
Resultat før skat 12051 12176 -1%
Nettoresultat 9363 9419 -1%
Antal ansatte 19394 18874 3%
Egenkapitalrente 12,4 pct. 12,5 pct.

I år har banken også kunnet tilbageføre tidligere foretagne hensættelser til tab, så den konto i år er i plus med 107 mio. kr., hvor tabskontoen sidste år lå på 283 mio. kr.

Efter årets første seks måneder fastholder Thomas Borgen & Co. indtjeningsforventningerne til hele året.

»I betragtning af det lave aktivitetsniveau og usikkerheden på de finansielle markeder forventer vi lavere nettogebyrindtægter for 2016 end i 2015. For så vidt angår nettorenteindtægterne forventer vi mindre pres på marginalerne i resten af 2016, og indtægterne vil være positivt påvirket af et stigende udlån og noget lavere fundingomkostninger,« skriver ledelsen i halvårsregnskabet.

Blandt de forestående udfordringer er konsekvenserne af Storbritanniens nej til EU.

Danske Bank har en mindre forretning i Irland, og Brexit får ikke væsentlige konsekvenser på kort sigt.

»Udfaldet (af Brexit-afstemningen, red.) vil dog sandsynligvis påvirke den økonomiske aktivitet på alle vores markeder. Det er stadig for tidligt at vurdere konsekvenserne, men usikkerheden om den fremtidige vækst er øget,« hedder et i regnskabsmeddelelsen.