Danske Bank flytter indtjeningen fra renter til gebyrer

Danske Bank tabte i 2015 to milliarder kroner på at have kundernes penge stående i banken. Det lave renteniveau betyder, at Danske Bank bliver nødt til at flytte indtjeningen over på salg af nye produkter samt øge effektiviteten, siger topchef Thomas Borgen.

Foto: Jens Astrup. Danske Bank ved Thomas F. Borgen fremlægger årsregnskab i Kuppelsalen 2. februar 2016.
Læs mere
Fold sammen

Danskernes voksende formuer gør ondt på Danske Bank, der bliver nødt til at finde nye indtjeningsveje for at kunne leve op til bankens målsætninger frem mod 2018.

Således tabte Danske Bank to mia. kr. i 2015 på at have kundernes penge stående i banken. Forklaringen er det nuværende lave renteniveau. Det betyder, at Danske Bank må genplacere danskernes penge i Nationalbanken til en negativ rente, så selv om kunderne får nul procent i rente på deres indlån i banken, bliver det altså til et tab for Danske Bank.

Christian Hede, bankanalytiker i Nordea, påpeger, at set i forhold til Danske Banks overskud i 2015 på 13,1 mia. kr. udgør tabet på to mia. kr. en væsentlig del og lægger en dæmper på forretningen. Samtidig slår han dog fast, at den lave rente er et grundvilkår for landets bankdirektører, herunder Danske Bank-topchef Thomas Borgen.

»Det er hverken Thomas Borgen eller andre bankdirektører, der bestemmer, hvad renten er, så de må bare agere inden for det miljø, der er. Når man ikke kan gøre så meget ved det, bliver det ligesom vejret: Man kan godt tale om det, men der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det,« siger Christian Hede.

Også på udlånssiden er den margin, som banken tjener, presset ned. Det presser indtjeningen ned og betyder samtidig, at det bliver sværere at øge omfanget af udlån. Derfor er løsningen ifølge analytikeren at flytte indtjeningen over på gebyrsiden.

»Det er pinedød nødvendigt for Danske Bank og de øvrige banker, at man får indtægter ind, og når det ikke kan blive på renterne, er gebyrerne et oplagt sted at kigge hen,« siger Christian Hede.

Thomas Borgen bekræfter da også, at Danske Bank er i gang med at gøre forretningsmodellen »mere gebyrbaseret« for at afbøde virkningen af milliardtabet på kundernes indlån.

»Det er klart, at det (tab på indlån, red.) er krævende for os, men vi må bare justere forretningsmodellen derefter til at være mere effektiv og sørge for at udvikle produkter og løsninger, som kompenserer for noget af dette,« siger Thomas Borgen.

Et eksempel er Danske Banks nylige beslutning om at samle koncernens kompetencer inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning i en ny forretningsenhed kaldet Wealth Management. Det skal give øget indtjening på investering af kundernes penge.

»Oprettelsen af Wealth Management-enheden sker jo for at booste gebyrsiden, men selvfølgelig også for at opnå nogle synergier på omkostningssiden ved at lægge nogle divisioner sammen,« siger Thomas Eskildsen, analytiker i Jyske Bank.

Danske Banks tab på indlån kan ses på bankens renteindtægter i 2015, der faldt godt 800 mio. kr. til 21,5 mia. kr. Der­imod spiller tabet af de 17.000 kunder, som forlod Danske Bank i 2015, ikke den store rolle, forklarer Thomas Borgen, da de havde et meget begrænset forretningsomfang og meget lidt udlån.

»Det er kunder, som havde et fragmenteret forhold til os. Vi er meget kundebevidste, men i og med at de har valgt en anden bank, er det muligt, at vi ikke er den foretrukne bank for alle kundetyper. Det må vi bare acceptere. Men ser vi på antallet af helkunder, vokser det antal,« siger Thomas Borgen.

Danske Bank har løbende de seneste fem år bragt omkostningerne ned med omkring en mia. kr. om året til nu 21,8 mia. kr. i 2015, og omkostningerne skal fortsætte nedad, siger Danske Bank-direktøren.

»Det er ekstremt vigtigt at være omkostningseffektiv for at være konkurrencedygtig, fordi det bliver mere og mere krævende at drive bank i et lavrentemiljø. Vi har sagt, at omkostningerne skal videre ned, fordi vi skal forenkle og afbureaukratisere banken og bruge digitale løsninger endnu mere,« siger Thomas Borgen.

Banken har en målsætning om at levere en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 procent senest i 2018. Ser man bort fra en ekstraordinær nedskrivning på goodwill opnåede Danske Bank i 2015 en egenkapitalforrentning på 11,6 procent. Dermed er banken på vej til at nå målsætningen, og Thomas Borgen bekræfter da også, at han er »tryg« med hensyn til at levere de lovede 12,5 procent. Han afviser dog at hæve målsætningen inden 2018.

»Nu er det vigtige at få leveret. Vi skal huske på, at det ikke er mange år siden, at vi ikke havde noget afkast af kapitalen, og vi ikke havde udbytte. Så vi skal gøre det her gradvist og solidt og levere på det første, som vi har udmeldt. Og så tager vi den derfra,« siger Thomas Borgen.