Danske Bank får flere påbud fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har efter en uvildig undersøgelse af Danske Barks Market Risk-område foretaget af konsulentfirmaet Oliver Wyman foretaget supplerende undersøgelser, som har ført til en række påbud på fire forskellige områder.

Foto: Kasper Palsnov. Danske Bank har af Finanstilsynet fået besked på at forklare nogle forretningsgange i bankens Market Risk-afdeling.
Læs mere
Fold sammen
Den uvildige undersøgelse bunder i et brev til Danske Bank fra det Finansielle Råd, der pålagde banken at få foretaget en uvildig undersøgelse af bankens Market Risk-afdeling, da en undersøgelse fandt, at banken havde haft meget store overskud på området i sammenligning med bankens konkurrenter.

Formålet var at undersøge, om Danske Bank løb større risici, end bestyrelsens rammer tillader, og om opgørelsen af risiciene afspejlede de reelle markedsrisici. Undersøgelsen fra Oliver Wyman gav ikke anledning til væsentlige kritiske bemærkninger og fandt generelt, at bankens risikostyring og kontrolmekanismer var betryggende.

Finanstilsynet har efterfølgende foretaget undersøgelser, der har resulteret i en række påbud og risikooplysninger.

Det første påbud indebærer, at Danske Bank skal dokumentere, at der er truffet foranstaltninger, der sikrer, at risiciene styres tilstrækkeligt på tværs af banken - ikke kun i den pågældende afdeling. Finanstilsynet har noteret sig, at der er taget initiativ til ændring af organisationen.

Det andet påbud kræver, at banken skal overveje og dokumentere, om der er fornødent kendskab til Market Risk-området i de afdelinger, som er ansvarlige for at tage stilling til de modeller, som Market Risk-afdelingen anvender, blandt andet til beregning af risici.

Finanstilsynet noterer, at banken har oplyst, at interne modeller fremover vil blive godkendt uafhængigt af Market Risk-afdelingen. Finanstilsynet har påbudt banken, at valideringen af modeller på området skal ske uafhængigt af udviklingen af de selvsamme modeller.

På området for opgørelse af indtjening og risiko er det blevet banken påbudt minimum en gang i kvartalet at opgøre forholdet mellem risiko og afkast på en mere gennemsigtig måde end hidtil, der gør det klart for ledelsen, hvor indtjeningen i området stammer fra.

Banken har iværksat et IT-projekt, der skal øge detaljegraden, skriver Finanstilsynet. Fra og med tredje kvartal vil banken udarbejde en rapport, der sammenholder gevinst og tab med risiko på risikoområder.

På funding-området har banken fået påbud om at redegøre for, hvordan fundingrenten for Markets og Treasury-afdelingen er fastlagt, da den er signifikant lavere end den rente, som banken finansierer sig til. Banken har oplyst, at man arbejder med en ny afregningsmetode.

På området for risikostyring er banken blevet påbudt at etablere en procedure for identifikation af relevante risici, der skal indgå i bankens Value at Risk-modellering. Samtidig skal der sættes grænser for de relevante risici.

Finanstilsynet noterer, at gennemgangen at bankens interne Value at Risk-model fremover vil indeholde mere dokumentation for, hvad der konkret er gennemgået, og inkludere en bredere stillingtagen til flere risici.

I forhold til rapporteringen til bestyrelsen er banken blevet påbudt at rapportere tydeligere omkring risikomålene. Rapporteringen skal indeholde alle relevante risici, og ikke blot kvantificerbare risici, skriver tilsynet. Fra august 2013 omfatter rapporteringen et resume af de vigtigste risikomål.