Danske Bank erobrer bankernes førsteplads

Jyske Bank og Nordea blev begge sat i forbindelse med Panama-papirerne. Men mens diskussionen om skattely preller af på Jyske Bank, ligger Nordeas image i ruiner – og det samme gør Nykredits.

Foråret har sendt to finanskoncerner ud i tovene imagemæssigt. Nordea og Nykredit har hver især ramt et bundniveau, som ikke er set siden Danske Banks imagekollaps i 2009 – året efter finanskrisen brød ud og skabte en hel ny dagsorden for den finansielle sektor.

Nykredit bliver sendt helt i bund som nummer 138 ud af 140 selskaber i Berlingske Business’ Imageanalyse 2016. Kun Posten og DSB, der synes forankret imagemæssigt i cement, ligger dårligere end Nykredit.

»Ser vi på hele sektoren, har banker og realkreditinstitutter ikke formået at overvinde kontraktbruddet med danskerne i forbindelse med finanskrisen. Når Nykredit så annoncerer, at det er nødvendigt at øge kapitalgrundlaget gennem en børsnotering og forøgelse af bidragssatserne, bliver danskerne igen mindet om, at de skal betale for en krise, finansverdenen var med til at puste op,« siger direktør Ralf Lodberg fra Advice.

Danske Bank tilbage i front

Det er kommunikations- og marketingdirektør Jeanette Fangel Løgstrup fra Danske Bank enig i. Hun og Danske Bank kan glæde sig over, at banken igen er på førstepladsen i sektoren, men med en plads som nummer 38 og dermed stadig langt fra topplaceringen som nummer seks i 2008.

»Der er ingen tvivl om, at sektoren som sådan har været udfordret af den finansielle krise, der skabte en tillidskløft mellem finansielle virksomheder og befolkningen. Vi har som sektor fortsat et stort arbejde foran os, men jeg mener ikke, at en top 10 placering er umulig for en finansiel virksomhed på langt sigt. Hvis du virkelig formår at skabe gode kundeoplevelser og skaber værdi for dine interessenter, så vil du også blive anerkendt for det i målinger som denne,« siger Jeanette Fangel Løgstrup.

Hun siger, at banken naturligvis er glad for fremgangen, men at det er for tidligt at konkludere, om banken har lagt de tæv, den fik under finanskrisen, bag sig. Hendes svar på yderligere fremgang er, at banken løbende sætter nye initiativer i gang, som forbedrer kundernes opfattelse af banken.

»Det handler om, at vi bliver ved med at gøre os relevante for vores kunder og sikre en god oplevelse hver eneste gang, de er i kontakt med os. Det handler først og fremmest om at skabe gode kundeoplevelser, men vi ser det også som en opgave at skabe værdi for vores øvrige interessenter – aktionærerne, medarbejderne og det samfund, vi er en del af,« siger hun.

Datterselskaber i bund

Det bemærkelsesværdige i analysen er, at Danske Banks datterselskaber, Realkredit Danmark og Danica, ikke nyder samme opmærksomhed. De to datterselskabers image ligger begge i den tunge ende i Imageanalysen. Danica er placeret ringest af pensionsselskaberne med en samlet placering som nummer 108 med et fald på seks pladser, mens Realkredit Danmark er nummer 92, kun en plads bedre end i 2015.

Og det er ifølge Jeanette Fangel Løgstrup ikke et bevidst valg at fokusere på Danske Bank på bekostning af de to datterselskaber.

»Det er lige så vigtigt for os, at vores datterselskaber har et godt image, som det er for Danske Bank. Der er ingen forskel i vores tilgang. Målingen bekræfter os i, at vi stadig har meget at gøre. Vi har i Danica lanceret en række nye løsninger og vedtaget en helt ny investeringsstrategi, der skal forbedre det afkast, vi giver til vores kunder. I takt med at de tiltag slår igennem i form af konkrete forbedringer for vores kunder, vil det forhåbentligt også afspejle sig i målingen,« siger Jeanette Fangel Løgstrup.

Teflon på Jyske Bank

Ser vi på de øvrige selskaber i branchen, er det bemærkelsesværdigt, at Jyske Bank og Nordea går i hver sin retning. Begge banker blev sat i forbindelse med de meget omtalte Panama-papirer, som dokumenterede, at banker har hjulpet personer og virksomheder til at etablere sig i Panama, hvis primære formål er at søge ly for offentlige myndigheder, hvad enten der drejer sig om skatte- eller kreditorly.

Der er sjældent en forklaring, men en af forklaringerne er, at de største i branchen ofte tager alle slagene. Det gjorde Danske Bank under finanskrisen, nu tager Nordea tæsk for Panama-skandalen. Men samtidig handler det også om at være klar i kommunikationen, for hvor Jyske Bank står fast, har Nordeas kommunikation været uklar.