Danske Bank erkender Baltikum-tab

Danske Bank har indset, at den baltiske forretning ikke er så meget værd, som banken tidligere har antaget. Banken har derfor noget overraskende taget en goodwill-afskrivning på 1,4 milliarder kroner i Baltikum.

Læs mere
Fold sammen
Danske Bank nedskriver værdien af sin baltiske forretning med 1,4 milliarder kroner. Nedskrivningen vedrører dog kun Letland og Litauen.

Den såkaldte goodwill-nedskrivning kom bag på de fleste, og den følger årsregnskabets nedskrivning af de irske aktiviteters værdi. Nedskrivningen i Irland var dog på 3,1 milliarder kroner.

De baltiske økonomier har været særlig hårdt ramt under krisen, men hidtil har Danske Bank holdt stand. Banken overtog størstedelen af sine aktiviteter derovre, da den for få år siden købte finske Sampo, som var forholdsvis aktiv i Baltikum.

Alene i første halvår gav Danske Banks forretning i Baltikum et underskud på 2,6 milliarder kroner før skat. Underskuddet opstår dels som følge af goodwillnedskrivningen, men banken har også nedskrevet et tilsvarende beløb på sine udlån i området.

"Indtægterne faldt 17 procent i forhold til første halvår 2008. Nettorenteindtægterne er påvirket af lavere renteniveau samt stigende fundingomkostninger, der dog delvist er opvejet af forbedrede udlånsmarginaler. Gebyrindtægterne faldt grundet lavere aktivitetsniveau," skriver Danske Bank om Baltikum i halvårsrapporten.

Den baltiske forretning er desuden kendetegnet ved, at Danske Banks udlån derovre er faldet med to procent, mens indlånet er steget med hele 35 procent.