Danske Bank-direktør erkender: Finland tegner sig for størstedelen af nedskrivning

Danske Banks aktiviteter i Finland står bag langt størstedelen af den samlede nedskrivning på 4,5 mia. kr., som banken fredag annoncerede, mens Nordirland står for resten.

Foto: Malte Kristiansen. Langt det største beløb, 4,3-4,4 mia. kr. er knyttet til Finland, mens det er et meget lille beløb, 140 mio. kr., der er knyttet til Nordirland. Af den samlede nedskrivninger er 4,1 mia. kr. på goodwill, mens 0,4 mia. kr. er nedskrivning af immaterielle aktiver, siger Danske Banks økonomidirektør, Henrik Ramlau-Hansen.
Læs mere
Fold sammen

Nedskrivningen er udløst af ændrede renteforudsætninger på lang sigt og et øget kapitalbehov på de to markeder.

- Langt det største beløb, 4,3-4,4 mia. kr. er knyttet til Finland, mens det er et meget lille beløb, 140 mio. kr., der er knyttet til Nordirland. Af den samlede nedskrivninger er 4,1 mia. kr. på goodwill, mens 0,4 mia. kr. er nedskrivning af immaterielle aktiver, siger Danske Banks økonomidirektør, Henrik Ramlau-Hansen, til Ritzau Finans.

Beregningen af goodwill-værdierne bygger på, hvad banken forventer at tjene i fremtiden målt op i forhold til den kapital, der skal allokeres til de pågældende aktiviteter.

- Grundlæggende handler det om, at vi forventer, at de korte renter, som vi er meget afhængige af, vil være på et meget lavt niveau i meget lang tid endnu. Det betyder blandt andet, at vi tjener mindre på indlån. Derudover er det baseret på, at vi har besluttet fremadrettet at allokere mere kapital til den finske forretning, forklarer Henrik Ramlau-Hansen.

Han tilføjer, at bankens omvendt allokerer tilsvarende mindre kapital til nogle af de andre forretningsområder, men her kan goodwill så at sige ikke aktiveres.

Årsagen til, at der skal allokeres mere kapital til de finske aktiviteter skyldes, at banken her går væk fra at anvende en intern model til beregning af kapitalbehov.

- Vi går over til i større udstrækning at bruge den lovgivningsmæssige krævede kapital i stedet for en internt beregnet kapital. Det gør vi, fordi vi synes, at det giver et mere retvisende billede af den kapital, der skal allokeres til forretningen, siger Ramlau Hansen, som vedkender, at det samtidig er nemmere for banken bruge den lovgivningsmæssige opgørelse af kapitalbehovet.

- Ja, det er også nemmere at tage den - det er nemmere at forklare, siger han.

Nedskrivningen påvirker hverken Danske Banks likviditet, kapital eller bankens evne til at udbetale udbytte, tilføjer han. Han kalder gennemgangen af goodwill en "teknisk øvelse", der ikke har noget at gøre med, hvad banken forventer at komme til at tjene i sine finske og nordirske aktiviteter de nærmeste år.

- På meget lang sigt har vi lagt nogle mere konservative forudsætninger ind til, hvad vi kan forvente at tjene, så derfor nedskriver vi goodwill.

- Vi har ikke ændret på vores forventninger på den nærmeste fremtid og de nærmeste år, der forventer fortsat, at Finland og Nordirland vil bidrage ganske pænt til vores samlede forretning, siger Henrik Ramlau-Hansen.