Danske Bank: Blød landing på boligmarkedet

Statistikken for fjerde kvartal 2006 bekræfter Danske Banks forventninger - nemlig at boligmarkedet er i færd med at lægge an til en blød landing. Risikoen for prisfald vurderes til 25 procent.

Danske Banks cheføkonom Steen Bocian ser dagens tal fra Realkreditrådet som en bekræftelse af tidligere forventninger: Boligmarkedet er kølet af, men det er langt fra brudt sammen.

"På landsplan er huspriserne steget med 0,9 % i forhold til 3. kvartal og sammenlignet med samme tid i 2005 er priserne steget med 18,5 %. De mange historier om boligmarkedets kollaps synes således endnu engang ikke at blive bekræftet af den faktiske udvikling i huspriserne. Der er ikke noget i prisstatistikkerne, som antyder et sådant kollaps på boligmarkedet," skriver Steen Bocian i sin umiddelbare kommentar.

"Der er dog ingen tvivl om, at stemningen på boligmarkedet er skiftet - tempoet er blevet mere moderat både hvad angår prisudviklingen, og hvad angår antallet af handler. Det ser vi som en naturlig konsekvens af de rentestigninger, vi har set gennem det seneste år. Siden sommeren 2005 er de korte renter således steget med to procentpoint - mens stigningen i de lange renter har været mere afdæmpet."

Faktisk burde rentestigningerne isoleret set tale for et prisfald på omkring 10 procent, men den stærke danske beskæftigelse er med til at holde hånden under boligejerne, påpeger Steen Bocian, som dermed heller ikke forventer egentlige prisfald på det brede parcelhusmarked.

"Alt tegner til en blød landing af det danske boligmarked efter nogle hæsblæsende år. Det er i virkeligheden godt nyt både for køberne og sælgerne. Sælgerne ser ikke ud til at blive udsat for egentlige prisfald på markedet - og omvendt giver den mere afdæmpede prisvækst køberne langt mere ro til at finde det helt rigtige hus - i stedet for at blive revet med af markedet."

"Risikoen for prisfald er dog så reel, at vi tillægger det en risiko på 25 procent. At vi ikke forventer egentlige prisfald på parcelhusmarkedet, er ikke det samme som, at alle segmenter af boligmarkedet kan forventes at holde skindet på næsen. Det gælder både regionalt, hvor vi er noget mere bekymret for priserne i hovedstadsområdet end priserne i resten af landet - men det gælder særligt når vi taler ejerlejligheds- som sommerhusmarkedet," skriver Danske Banks cheføkonom Steen Bocian.