Danske arkitekter pænt gennem afmatningen

Skindet sidder stadig godt fast på næsen af den danske arkitektstand. Trods krise i byggeriet de seneste år har

arkitekterne formået at holde næsen oven vande.Det viser ErhvervsBladets analyse af den danske arkitektbranche. Undersøgelsen

er udført af Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB). Præcis som ved undersøgelsen af arkitektbranchen

for godt halvandet år siden har vi medtaget regnskabstal for de seneste tre år.I forhold til forrige undersøgelse

fra begyndelsen af 2003 viser den nye analyse, at markedet for landets omkring 3000 arkitektvirksomheder er blevet mere presset.Tallene

viser, at 2001 stadig var et godt år for arkitekterne. I 2002 var arkitektbranchen på niveau med alle andre brancher eller

en anelse bedre, når det gælder andelen af virksomheder med underskud.- Og så ser det ud som om, der er en

svag forbedring for 2003. Det gælder både andelen af arkitektfirmaer med angreben egenkapital og dem, der er på vej

mod konkurs. I forhold til andre brancher klarer arkitekterne sig rimeligt. Det ses direkte i analysen, hvor der faktisk er næsten

53 procent af de undersøgte virksomheder, der har vækst. Men nu ser vi den afmatning, der har været i byggeriet.

Det påvirker branchen, men det er ikke så voldsomt, som man måske skulle tro. Udviklingen er ikke alarmerende, siger

chefanalytiker John Mikkelse, KOB.

Ro i branchen

Vurderingen af at arkitekterne er sluppet godt gennem byggeriets krise deles

af branchen selv. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) er foreningen af de private rådgivende arkitekter inden for Danske

Arkitekters Landsforbund. PAR har næsten 600 ordinære og associerede medlemsvirksomheder, der samlet beskæftiger

omkring 4.000, og som forvalter ca. 85-90 pct. af de samlede entreprisesummer i Danmark. Direktør Keld Møller fra PAR

ønsker ikke at kommentere KOB''''s analyse direkte, men beskriver situationen i branchen på følgende måde:-

Det er ikke gået så dårligt. Mit indtryk er, at nogle arkitekter har det bedre end for et års tid siden. Nogle

har det lidt bedre, og nogle er på status quo. Generelt er der ro i branchen, men vi kan se, at der fra 2002 til 2003 er sket

et lille fald i branchens samlede lønsum. Overordnet set er der tilfredshed med, at det ikke gik værre. Så lige

nu venter hele akitektbranchen på, om der for alvor kommer gang i byggeriet, siger Keld Møller, PAR.Vurderingen

i branchen er, at krisen i byggeriet har gjort mest ondt på mellemstore arkitektvirksomheder med omkring 20-30 ansatte. En

del af disse er derfor fusioneret i løbet af det sidste par år. Målet har været at få flere kompetencer

samlet i de større enheder.

De små specialiserer sigDen danske arkitektbranche består af en broget skare

af virksomheder. En ganske stor del af arkitektvirksomhederne er i virkeligheden blot en enkelt arkitekt, der arbejder som underleverandør

til større virksomheder i mere eller mindre løse netværk. Disse små firmaer har typisk specialiceret sig

i helt specifikke opgaver som f.eks. tilstandsrapporter eller visualisering. Vurderingen i branchen er, at denne specialisering vil

øges de kommende år.Som underleverandører er de små arkitektvirksomheder i sagens natur sårbare.

I fremtiden bliver de små derfor endnu mere afhængige af at have et godt netværk, når opgaverne bliver for

komplekse for den enkelte.For de større arkitekthuse ligger en del af fremtidens udfordringer uden for Danmarks grænser.

Traditionelt set har de største danske arkitekter altid hentet en pæn del af omsætningen på verdensmarkedet,

og denne tendens vil forstærkes i de kommende år.