Danske Andelskassers Bank styrtbløder stadig

Danske Andelskassers Bank har oplevet tilbagegang over hele linjen i første halvår af 2013.

Læs mere
Fold sammen
Nedskrivningerne er fortsat voldsomme, forretningsomfanget er faldende og bundlinjen blodrød. Samtidig er banken i søgelyset for praksisser, der har involveret at låne penge til køb af egne aktier.

Netto rente- og gebyrindtægterne er i halvåret dykket til 350,4 mio. kr. fra 381,3 mio. kr. for et år siden. Samtidig er udgifterne kun faldet marginalt. Oven i den bet er kursreguleringerne negative med 0,6 mio. kr. mod en hjælpende hånd i første halvår 2012 på den post på 19,9 mio. kr.

Nedskrivningerne lå fortsat på et højt niveau. I første halvår nedskrev DAB for 158,2 mio. kr. mod 165,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Når bortses en enkeltstående nedskrivning på 45 mio. kr., der er sket inden for sektoren Finansierings- og forsikringsvirksomhed, er det igen i første halvår 2013 landbrugssektoren, der tegner sig for den største andel af bankens nedskrivninger. Det må grundlæggende konstateres, at længden af de overordnede økonomiske udfordringer inden for sektoren til stadighed giver nye og/eller forværrede udfordringer for nogle af bankens landbrugskunder, skriver DAB.

Det sendte resultaterne før og efter skat ned på underskud på 80,8 og 82,6 mio. kr., en forværring fra første halvår 2012's underskud på 74,9 og 78,5 mio. kr.

Bankens fastholder sine forventninger til hele 2013 og ser dermed fortsat et basisindtjening på 160-190 mio. kr.

- Til trods for, at der i forhold til eksempelvis boligmarkederne i de større byer ses stigende priser og købelyst, er den danske økonomi stadig præget af økonomisk lavvækst, et fald i antallet af beskæftigede og en lav forbrugertillid. Et egentligt opsving er således stadig et stykke ude i horisonten, skriver DAB om fremtidsudsigterne.

Ud over regnskabet skriver DAB om sagen, der har været bragt i medierne omkring lån af penge til kunder, så disse kunne købe aktier i banken:

- Det har været beklageligt at læse de artikler, Morgenavisen Jyllands-Posten har bragt om vores bank gennem juni og juli. Dels fordi flere af disse artikler har været præget af misforståelser, udeladelser og mangel på proportionalitet, dels fordi artiklerne ikke desto mindre har påpeget fejl eller uhensigtsmæssigheder i bl.a. den dialog, der i enkelte tilfælde har været med vores kunder.