Danske Andelskassers Bank rejser lån på 232 mio. kr.

Danske Andelskassers Bank (DAB) fik tilsagn om tegning af obligationer for 232 mio. kr. i forbindelse med det obligationssalg, som banken havde udbudt til investorer. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Foto: Henning Bagger. Danske Andelskassers Banks hovedsæde på Viborgvej i Hammershøj mellem Randers og Viborg
Læs mere
Fold sammen

- Det er intet mindre end glædeligt, at det lykkedes os at rejse 232 mio. kr., og vi går nu målrettet efter at hente yderligere kapital i løbet af 2016, så vi kan indfri resten af det statslige hybridlån, siger Jan Pedersen, administrerende direktør i DAB i meddelelsen.

- Som vi tidligere har meldt ud, har vi gennem nogen tid planmæssigt arbejdet på at styrke bankens kapitalgrundlag, og her er en indfrielse af det statslige hybridlån et meget vigtigt element. Det er med til at sikre vores fremtidige mulighed for at være en solid og velkapitaliseret bank og gør, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af DAB til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere, uddyber Jan Pedersen.

For lånet betaler banken investorerne en rente svarende til CIBOR 3M plus 9,75 pct.

Lånet forventes udstedt 22. december. Der er uendelig løbetid for kreditor, og første indløsningsdato for DAB er 19. februar 2021.

Udstedelsesagenten er VP Securities. Nordic Trustee bliver repræsentant. Og ABG Sundal Collier ASA er arrangør og bookrunner for obligationsudstedelsen.