Dansk-svensk postfusion i fare for sammenbrud

Den store nordiske postfusion mellem svenske Posten AB og Post Danmark er løbet ind i problemer. Ikke på grund af pris og betingelser, fastslår transportminister Lars Barfoed (K). »Men kompleksiteten i udførelsen har forsinket os,« lyder det kryptisk. Mislykkes fusionen kan Post Danmark sagtens stå alene, forsikrer både ministeren og Post Danmark-formand Fritz Schur.

Den planlagte fusion mellem Post Danmark og svenske Posten AB er sendt ud af kurs, og der arbejdes på højtryk i disse uger for at undgå, at fusionen kuldsejler. Den engelske kapitalfond CVC er tilsyneladende blevet en sten i skoen for svenskerne. Post Danmark erklærer dog, at man sagtens kan stå alene, hvis sammenlægningen går i vasken. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann
Den storstilede nordiske fusion mellem Post Danmark og det svenske postselskab Posten AB truer nu med at falde til jorden med et ordentligt brag.

Sker det, og sælger Post Danmark sin ejerandel i det belgiske selskab La Poste, kan det danske postselskab sidde tilbage med en stor pose penge, men også samtidig være banket mange år tilbage i den strategiske udvikling uden for landets grænser.

De seneste uger har der været forhandlet på højtryk mellem de to ejere i Post Danmark, den danske stat og den engelske kapitalfond CVC. Det begynder nemlig at haste rigtig meget. Lykkes det ikke for parterne at finde en endelig løsning inden for de næste uger, frygtes det, at svenskerne og danskerne igen må gå hver til sit.

Efter oplysninger til Berlingske Business er klimaet mellem parterne blevet stadigt dårligere. Centralt i denne strid står den engelske kapitalfond CVC, som siden 2005 har ejet 22 procent af Post Danmark. Netop de to parter har ellers gennem årene haft et rigtigt godt samarbejde, men CVCs zig-zag kurs og krav på det seneste har skabt en dårlig stemning. Svenskerne har fra starten haft et køligt forhold til CVC og pure afvist at sælge ud af deres aktier til CVC i forbindelse med fusionen. Nu forsøger man så at eliminere CVC ved at købe dem ud af Post Danmark og således igen få fusionen mellem Posten AB og Post Danmark sat på skinner.

Transportminister Lars Barfoed (K) håber fortsat på en fusion med svenskerne. Dog erkender han, at kompleksiteten er ganske stor og angiveligt betydeligt større end forventet, da Post Danmark og Posten AB lancerede fusionen i april 2008. Præcis hvad det er for knaster, der har forsinket processen, er uvist. Ifølge Barfoed er de økonomiske betingelser med partneren CVC nemlig i store træk faldet på plads.

»Egentlig er der ikke nogen substantiel uenighed og ikke nogen uenighed om prisen. Det, der har forsinket fusionen, er alene kompleksiteten i udførelsen. Jeg håber, at vi kan have et endeligt resultat inden for få uger.«

Stærk nok alene
»Men hvis fusionen mod forventning ikke bliver til noget, er Post Danmark stærk nok til at stå alene, og så må selskabet positionere sig ud fra det,« tilføjer Lars Barfoed, der dog ikke har lyst til at gå i detaljer med de politiske forviklinger.

Post Danmarks bestyrelsesformand, Fritz Schur, vil ikke kommentere ejerforholdene.

»Jeg kender ikke detaljerne, men det er klart, at en cocktail bestående af to stater og en kapitalfond ikke er let at arbejde med. Lykkes fusionen med svenskerne ikke, kan vi i Post Danmark sagtens stå alene. Men jeg vil gerne sige, at det er fjollet, hvis det ikke lykkes. Vi kan godt selv ja, men der er bedre økonomi og bedre sikkerhed ved en fusion,« siger Fritz Schur, der var manden, som i sin tid fik ideen til fusionen med svenskerne.

Partner i CVC, Peter Törnquist, Stockholm, afviser på det bestemteste, at kapitalfonden på nogen måde er en hindring for fusionen.

»Fusionen vil være vældig, vældig god, også selv om vi ikke bliver en del af den. Det er et mål, som vi har arbejdet for, og som jeg håber lykkes. Derfor vil vi bidrage til, at det lykkes, og derfor har vi tilbudt den danske stat at købe vores aktier i Post Danmark tilbage med en rabat,« siger Peter Törnquist, der dog ikke vil uddybe størrelsen af denne rabat.

Mens således Fritz Schur, der er udset til at være formand for det fusionerede postselskab, fortsat er kraftig tilhænger af fusionen, ser det anderledes ud i de to politiske baglande i henholdsvis Sverige og Danmark.

Planen var, at den svensk-danske postfusion skulle være på plads senest ved udgangen af 2008, men forhandlingerne har været særdeles træge, især de politiske forhandlinger, og derfor er der endnu intet på plads. Jo længere tid der går, jo større frygt er der for, at fusionen igen må afblæses. Tonen fra fusionslanceringen i april 2008 er ændret i takt med, at forhandlingerne har vist sig mere besværlige end ventet.

Ændret strategi
Således sagde bestyrelsesformand Fritz Schur ved offentliggørelsen i april 2008:

»Fremtiden for små og mellemstore nationale selskaber er i bedste fald meget usikker... og derfor er det afgørende at finde en international samarbejdspartner.«

Siden har den strategi dog ændret sig, således at Post Danmark i dag føler sig stærke nok til at stå alene.

Fritz Schur siger om det strategiske arbejde i Post Danmark:

»Vi arbejder helt uafhængigt af fusionsforhandlingerne. Den lagte og vedtagne strategi for Post Danmark rækker frem til udgangen af 2011. Men sideløbende har vi selvfølgelig også arbejdet med et fusionsscenarie.«

Truslen om en strandet postfusion får nu Socialdemokraterne op af stolen.

»Post Danmarks medarbejdere er usikre på deres fremtid. Siden loven om den dansk-svenske postfusion blev vedtaget af et snævert flertal i Folketinget i juni, er man ikke kommet længere,« siger Benny Engelbrecht, Socialdemokraternes postordfører.

»Alt tyder på, at den proces er kørt helt af sporet. Fusionen skulle have været på plads ved årsskiftet, men ministeren har været tavs som en østers, og intet tyder på, at der er en løsning i umiddelbar sigte,« siger Benny Engelbrecht.

Frygt for skandale
Han frygter, at den storstilede fusion kan ende med at blive en skandalesag.

I Sverige er Socialdemokratiet derimod med i forliget om postfusionen, og også herfra presses der voldsomt på for en afklaring.

Jens Bendtsen, forhandlingssekretær i 3Fs industrigruppe og medarbejdervalgt repræsentant i Post Danmarks bestyrelse, siger:

»Vi har behov for, at det her hurtigst muligt bliver til noget. Det haster, og jeg kan ikke forestille mig, at den falder til jorden. Det vil være helt uacceptabelt, hvis det ikke blev til noget. I så fald kan Post Danmark og Posten i Sverige komme under pres.«