Dansk pensionskæmpe lægger Ryanair på is

Danmarks største pensionsforvalter, ATP, sælger samtlige aktier i Ryanair efter debat om flyselskabets ansættelsesforhold. Det er tredje danske pensionskasse, der opgiver en ellers gylden investering i Ryanair.

Foto: Thomas Lekfeldt

Efter intens debat om arbejdsforholdene i Ryanair vælger Danmarks største pensionsforvalter, ATP, at sælge samtlige sine aktier i flyselskabet. Salget sker med øjeblikkelig virkning, og samtidig oplyser ATP til Berlingske, at pensionskassen ikke vil købe aktier i Ryanair igen foreløbigt.

»Vi har truffet den her beslutning forretningsmæssigt, og den er baseret på en række faktorer. Grundlæggende handler det om en vurdering af, hvordan ATP bedst skaber værdi for medlemmerne. I dette tilfælde har vi konkluderet, at vi ikke ønsker at have eksponering mod Ryanair,« siger Anders Klinkby, pressechef i ATP om salget af Ryanair-aktierne.

ATP har indtil denne uge haft en indirekte investering i Ryanair til en værdi af 25 mio. kroner, og der ligger en stor signalværdi i aktiefrasalget, da ATP ikke bare er Danmarks største investor, men også hører blandt de største investorer i Europa. Den danske pensionsforvalter er i dag meget lidt meddelsom om, hvilke faktorer der fører til salget af Ryanair-aktierne.

»Vi sætter ikke aktien på en sort liste, men vi træffer en forretningsmæssig beslutning om, at vi ikke ønsker at være eksponeret mod selskabet, og så trækker vi os ud,« siger Klinkby.

Det er ikke mere end ti dage siden, at ATP indledte en undersøgelse af forholdene hos Ryanair. Dengang lød det, at pensionskassen frygtede, at Ryanair brød internationale konventioner og agerede i strid med ATPs principper for ansvarlige investeringer.

»Når sådan en sag dukker op, bliver den undersøgt. Hvis det viser sig, at der er bevidste og gentagne brud på internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, ønsker vi ikke at være i selskabet,« sagde Klinkby dengang.

ATP reagerede på, at en PensionDanmark-direktør dagen før havde fortalt i Berlingske, hvordan pensionskassen forgæves havde forsøgt i flere år at få Ryanair til at overholde internationale ILO-konventioner om arbejdstagerrettigheder. PensionDanmark har solgt samtlige aktier i Ryanair og samtidig sortlistet flyselskabet grundet uenighederne, fortalte direktøren, og da ATP læste om dette, valgte pensionskassen selv at indlede sin egen undersøgelse af Ryanair.

»For at være sikker på, at vi træffer beslutninger på et gennemarbejdet grundlag, som vi kender til bunds og kan stå inde for, er det afgørende, at ATP er ansvarlig for at sætte en proces i gang. Men det vil naturligvis være oplagt at tale med PensionDanmark i den forbindelse for at høre om deres erfaringer,« sagde Anders Klinkby Madsen dengang til Berlingske.

Foruden PensionDanmark og ATP har Industriens Pension også fornylig oplyst, at pensionskassen har solgt sine aktier i Ryanair. Pensionsselskaber som PFA, Danica og Nordea Liv har oplyst, at de i øjeblikket undersøger, om Ryanair handler i strid med deres principper for ansvarlig investering.

Den danske debat om Ryanair er blot den seneste i rækken af en lang række stridigheder, som det irske lavprisselskaber er havnet i. Ryanair har været på kant med internationale konventioner ved ikke at gøre tilstrækkkeligt for at beskytte arbejdstageres ret til at organisere sig og forhandle kollektivt, har PensionDanmark oplyst.

»Vores eksterne samarbejdsparter har ad flere omgange været i dialog med Ryanair om de her forhold, og Ryanair har været meget imødekommende i forhold til at føre denne dialog, men selskabet har samtidig også slået tydeligt fast, at Ryanair ikke vil ændre sin grundlæggende praksis i forhold til, hvordan de håndterer arbejdstagerforhold herunder eksempelvis retten til fri forhandling. På baggrund af det traf vi en beslutning om, at vi ville sælge vores aktier i selskabet,« sagde Jens-Christian Stougaard, direktør for forretningsudvikling og CSR i PensionDanmark til Berlingske 2. juni.

"Der er masser af købere derude, der vil være glade for at købe disse aktier, der er steget 19 procent siden årsskiftet. Ryanair skaber vækst i turisme, trafik og danske job på et tidspunkt, hvor SAS skærer ned på antallet af afgange, lukker ruter, skærer i pensioner, lønninger og job," lyder det i en skriftlig kommentar fra Robin Kiely,kommunikationschef i Ryanair.

På mandag er der hovedforhandling i arbejdsretten i den sag, som den danske fagbevægelse har indledt mod Ryanair.