Dansk minister vil hænge havets miljøsyndere ud

Miljøminister Esben Lunde Larsen vil gribe ind og med en lovændring gøre det muligt at offentliggøre navne på rederier, hvis skibe sviner luften mere end tilladt med svovl i danske farvande.

Foto: ROBYN BECK

Nu vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) hænge havets miljøsyndere ud. Fremover risikerer rederier, hvis skibe ulovligt sviner luften med mere svovl end tilladt, at blive hængt ud med navn.

Ministeren vil ændre loven, så det bliver muligt at offentliggøre navne på de rederier, der bryder reglerne i danske farvande.

»Grænserne for indholdet af svovl i brændstoffet skal overholdes af alle. Det er godt for miljøet og menneskers sundhed, og det skaber lige konkurrencevilkår inden for skibsfarten. Det er vigtigt med et stærkt signal til dem, der bryder loven, om, at svovlsvineri ikke er acceptabelt,« siger Esben Lunde Larsen.

Han har bedt Miljøstyrelsen om at forberede et lovforslag, der skal fremsættes i Folketinget i oktober. Hvis loven bliver vedtaget, skal myndighederne have hjemmel til at offentliggøre navne på rederier, der bliver afsløret i at overtræde svovlkravene i dansk farvand.

Hver dag passerer masser af skibe gennem Østersøen, Storebælt og Nordsøen med varer. F.eks bliver dansk smør, bacon og medicin med skib eksporteret til fjerne hjørner af verden, mens der bliver importeret bananer fra Panama og elektronik fra Korea.

Det betyder, at bl.a. befolkningen i danske byer bliver udsat for en del svovlforurening fra skibe, da udledning af svovl fra skibes skibenes røg har store helbredsmæssige konsekvenser for mennesker i form af luftvejslidelser.

Svovl er meget skadeligt for både miljøet og for menneskers sundhed. Derfor blev de danske krav til svovlindholdet i skibes brændstof skærpet i starten af 2015.

Siden har Miljøstyrelsen politianmeldt 21 rederier for overtrædelse af reglerne, og syv af dem er indtil videre blevet præsenteret for bøder. Tre har betalt deres bøder på mellem 30.000 og 375.000 kroner. De øvrige sager er fortsat under behandling hos politiet.

Meget tyder på, at de skrappere krav har virket, mener man i Miljø- og Fødevareministeriet. De seneste år er mængden af svovl i luften over Danmark mere end halveret.

Der er flere metoder til at finde frem til at finde de rederier, der sviner mere end tilladt. En af af dem er at bruge teknologi, som kan måle indholdet af svovl i skibenes røg.

Siden sommeren 2015 har en såkaldt sniffer, der monteret på Storebæltsbroen, overvåget skibstrafikken i Storebælt. I perioder har man på samme vis fly og helikopter målt svovlniveauet over skibes skorstene forskellige steder i danske farvande.

En rapport fra Chalmers Tekniske Universitet i Sverige, som har stået for overvågningen, viser, at under otte procent af de kontrollerede skibe bryder reglerne. I 2020 kommer der nye skrappe krav til indholdet af svovl i skibes brændstoffer, når de sejler på verdenshavene. Svovlindholdet skal ned fra de nuværende 3,5 procent til 0,5 procent.

I Danmark er der siden 1. januar 2015 blevet stillet endnu skrappere krav i zoner nær kysterne i Nord- og Østersøen. Her må skibe højst udlede svovl, som svarer til brændstof med 0,1 procent svovl, med mindre skibet bruger teknologi til at rense røgen for svovl. Et mellemstort containerskib kan spare 2,5 mio. kroner på en tur fra Europa til Asien og retur ved at bryde reglerne.

Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen overvåger og håndhæver kravet om maksimalt 0,1 procent svovl i brændstoffet i Nord- og Østersøen.

Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier, siger, at organisationen er meget tilfreds med, at miljø- og fødevareministen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at offentliggøre navnene på rederier, der ikke har overholdt svovlkravene i danske farvande.

»Har et rederi bevidst undladt at sejle på det renere, men dyrere brændstof og er blevet idømt en bøde, så er offentliggørelse helt på sin plads. Reglerne er så dyre at overholde, kontrollen på internationalt plan relativt stormasket og de bøder, vi har set indtil nu så lave, at de ikke eliminerer gevinsten ved at overtræde reglerne. Derfor ønsker vi at gøre dette til et kommercielt spørgsmål, så kunderne ganske enkelt kan fravælge rederier, der ikke overholder kravene, siger direktøren.

Danske Rederier har arbejdet tæt sammen med Økologisk Råd omkring effektiv håndhævelse.

»Vi bakker 100 procent op om ministerens nye initiativer, der kan sikre overholdelse af miljølovgivningen til gavn for befolkningen og naturen. Vi håber at landets store ansvarlige virksomheder vil følge registeret over rederier, der svindler og forurener, og så helt vil undlade at handle med svovlsvindlerne,« siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver fra Det Økologiske Råd.