Dansk landbrug gik amok med næsten 200 konkurser sidste år - i år bliver det måske knapt så slemt

I 2016 blev der slået rekord med 200 konkurser i landbruget, skovbruget og fiskeriet, og det var langt overvejende i landbruget. I år ventes 150 konkurser.

Foto: Morten Stricker

Dansk landbrug gik amok med næsten 200 konkurser sidste år. I år bliver det nok knapt så slemt, måske 150 konkurser, mener en ekspert.

Mens en række långivere, især banker, fortsat taber store penge på de gældstyngede danske landbrug, topper bølgen af konkurser i landbruget tilsyneladende. Men antallet af konkurser vil forsat være højt, i hvert fald de næste to år, skønner Klaus Kaiser,  der er erhvervsøkonomisk chef på brancheorganisationen Landbrug & Fødevarers rådgivningscenter Seges.

Det er bl.a. stigende priser på svinekød og mælk, der efter et rekordhøjt antal konkurser sidste år nu formentlig giver færre konkurser i landbruget. Stigende priser øger landmændenes indtjening. Det betyder, at presset på den daglige økonomi på gårdene letter, mener han.

»Vi vurderer, at toppen i antallet af konkurser i denne omgang blev nået i 2016 med 200 konkurser. Men vi vil stadig se mange konkurser i 2017, hvor vi anslår at antallet af konkurser falder til omkring 150. Også i 2018 vil antallet af konkurser formentlig være højt,« siger Klaus Kaiser.

Det tårnhøje 2016-tal over konkurser er fra Danmarks Statistik og omfatter både landbrug, skovbrug og fiskeri. Men de 200 konkurser er altovervejende landbrug, fastslår Klaus Kaiser.

Flere storkonkurser er på vej i år.

I sidste måned fortalte Berlingske Business om storbonden Bernhard Martinus Mortensen fra »Lille Amalienborg« ved Grindsted, der en gang var en af Danmarks største svineproducenter, og nu har begæret sig selv konkurs.

Ved udgangen af 2013 var Bernhard Mortensens samlede gæld 214 mio. kroner i aktieselskabet Mortensen Agro. Han har kørt sine landbrug så skævt, at kreditorerne med Den Jyske Sparekasse Grindsted i spidsen har måttet eftergive mere end 100 mio. kr. af gælden.

Det vækker forargelse. Ikke mindst hos andre landmænd, der skal betale deres regninger, hvis de vil undgå fallit.

Og i går fortalte vi om mælkedynastiet Pedersen fra Arden i Himmerland i Nordjylland, der har stået i spidsen for en af landets største mælkeproduktioner med godt 1.100 køer. Storbonden Bøje Nedergård Pedersen, hustruen og to sønner er netop begæret konkurs ved Skifteretten i Aalborg.

De fire i Pedersen-dynastiet hæfter for en samlet gæld på 166 mio. kr. til Jyske Bank og Nykredit. Når kurator får gjort den samlede gæld op, når kreditorerne har indsendt deres krav til konkursboet, kan gælden vise sig at være meget større.

Ifølge Klaus Kaiser fra Seges er de landmænd, der især er i fare for at gå konkurs eller på anden vis at få afviklet virksomheden, f.eks. ved tvangssalg eller almindeligt salg, bedrifter med høj gæld og lille eller ingen egenkapital.

Det er landbrugsvirksomheder, der under normale pris- og markedsforhold ikke er i stand til at skabe overskud.

Op mod 200 konkurser i landbruget i 2016 er det største antal konkurser i erhvervet et enkelt år, dvs. siden 1994, hvor der var 158 konkurser. I 2009 var der op mod 70 konkurser i landbruget, viser Seges tal, baseret på Danmarks Statistik.

Mælkeproducenternes andel af de samlede konkurser er steget siden 2009 og har de seneste år ligget på cirka en tredjedel af alle konkurser i landbrugetm, fortæller Klaus Kaiser.

Danmark har omkring 3.000 mælkeproducenter. I øjeblikket får konventionelle mælkeproducenter 2,50 kr. pr. kilo mælk fra mejerierne, men der skal ikke meget til at vippe læsset.

»Vores beregninger viser, at mælkeproducenterne er meget følsomme over for udsving i mælkeprisen. Ved en afregningspris på 2,50 kr. pr. kg. mælk vil halvdelen af producenterne være i stand til at skabe overskud. Stiger prisen til 2,80 kr. pr. kg, vil 75 pct. kunne skabe overskud. Falder prisen derimod til 2,20 kr., vil det kun 25 procent af mælkeproducenterne kunne få overskud,« siger Klaus Kaiser fra Seges.

Mellem 15 og 20 procent af de 3.000 danske mælkeproducenter er ifølge Seges står i den værste situation og har brug for at at komme af med eller ud af deres virksomhed, enten frivilligt eller ufrivilligt.

De er med andre ord i alvorlig fare for at gå konkurs eller på anden vis at få afviklet virksomheden, har høj gæld, lille eller ingen egenkapital.

»For landmænd i denne kritiske gruppe skal der en meget lang årrække med meget høje mælkepriser til at redde dem. Og det er usandsynligt, at det kommer til at ske,« siger Klaus Kaiser.

Formanden for Landsforeningen Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen siger, at den konventionelle mælkepris må op på 3,00 kr. pr. kilo mælk, før økonomien hos de fleste mælkeproducenter ser fornuftigt ud.

»Egenkapitalen på mange bedrifter er faldet kraftigt de seneste år. Mælkeprisen må op på over 2,80 kr., før hovedparten kan klare sig og har selvfinansiering,« siger Kjartan Poulsen.