Dansk it-udvikling er truet

Flaskehals. En undersøgelse skønner, at det i øjeblikket er vanskeligt at besætte 6,200 It-stillinger i Danmark. Det truer it-udviklingen i Danmark.

Der mangler it-arbejdskraft i Danmark. Analyseinstituttet IDC har nu gennemført en analyse baseret på svar fra 54 IT- og tele-virksomheder samt 261 store og mellemstore danske virksomheder i øvrigt.

Baseret på undersøgelsen skønnes det, at der i øjeblikket er vanskeligheder med at besætte 6,200 It-stillinger i Danmark.

83 procent af IT branchens virksomheder rapporterer om vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det placerer dermed branchen blandt nogle af de hårdest ramte brancher i Danmark.

Stillinger flytter udenlandsIfølge IDC betyder den manglende arbejdskraft, at en væsentlig acceleration i brugen af off shore resourcer, specielt fra IT leverandørernes side. Dermed kan det forventes, at et større antal IT stillinger vil blive flyttet fra Danmark til andre lande – både near-shore og lavpris-lande.

Der er markante tendenser til, at IT projekter og aktiviteter bliver udskudt 90 procent af danske virksomheder med manglende IT arbejdskraft kan ikke gennemføre de projekter, de ellers gerne ville. Det er i høj grad forretningsskabende og kritiske projekter, det går ud over, vurderer IDC.

Hver fjerde virksomhed beretter, at de ikke kan få leveret ydelser eller produkter fra leverandørerne på grund af disses manglende arbejdskraft.