Dansk IT-branche fornemmer foråret

Lyst. De danske IT-virksomheder er begyndt at ansætte flere, samtidig med at der er færre konkurser. Regeringens fokus på mere digitalisering trækker mundvigene opad.

Foto: Morten Germund

Flere medarbejdere og færre konkurser får de danske IT-virksomheder til at tro på, at foråret endelig er på vej.

»Der er ingen tvivl: For IT-branchen er opsvinget ved at bide sig fast. Antallet af medarbejdere vokser, og antallet af konkurser er for nedadgående to helt afgørende faktorer, som giver tro på, at foråret er på vej, og virksomhederne tror på vækst,« siger Morten Bangsgaard, administrerende direktør i brancheforeningen IT-Branchen, som samler 90 procent af alle danske IT-virksomheder.

Branchen holder på torsdag årsmøde i den gamle børsbygning i København med udsigten til, at regeringen lægger et betydeligt større fokus på at få digitaliseret det offentlige gennem f.eks. større selvbetjening over nettet, lægekonsultationer over videoforbindelsen og digitale undervisningsmaterialer.

»Både det offentlige og private går i øjeblikket glip af produktivitetsgevinster for milliarder af kroner. Det offentlige vil kunne digitalisere mere i administrationen og på velfærdsområderne, mens de små og mellemstore virksomheder mangler automatisering af selv helt simple forretningsprocesser som bogføring, lagerstyring og distribution. Når vi bruger IT og teknologi, får vi en øget produktivitet. Den svage produktivitetsvækst, som Danmark har haft gennem de seneste år, skyldes udelukkende IT. Nu får vi formodentlig styrket vor konkurrenceevne med en meget fornuftig og ansvarlig overenskomst, og kan det offentlige og private samtidig investere klogt i IT, vil det klart styrke Danmarks konkurrenceevne,« siger Morten Bangsgaard.

Hvornår kommer effekten?

»Vi glæder os over, at regeringen er enig med IT-Branchen i at satse på øget produktivitet gennem kloge investeringer i teknologi. Inden for tre-fem år vil dansk produktivitet øges betydelig hvis regeringen vel at mærke sætter helt konkrete mål for digitaliseringen, uanset om det er folkeskolen, hjemmeplejen eller andet. Vi skal belønne kommuner og regioner for at bruge f.eks. telemedicinske løsninger frem for ambulante behandlinger på et sundhedscenter eller sygehus,« siger Morten Bangsgaard.

Han glæder sig over vicestatsminister Margrethe Vestagers »klare og entydige opbakning til betydningen af at investere i IT« i Berlingske Søndag.

På en skala fra 1 til 10: Hvor ligger den danske IT-branche?

»Jeg vil give karakteren 6 med forventning om, at hvis vi får sat klare mål for digitaliseringen og skabt mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan øge automatiseringen og samlet set øge produktiviteten, så nærmer vi os en topkarakter,« siger Morten Bangsgaard.