Dansk Industri: Virksomheder oplever større udfordringer med at låne

De danske virksomheder har i løbet af det seneste halve år oplevet, at det er blevet både lidt sværere og dyrere at låne penge.

Det viser en undersøgelse udarbejdet af Dansk Industri, hvor i alt 596 virksomheder har svaret på, hvordan de opfatter deres muligheder for at låne penge.

Svarene er blevet indsamlet i perioden fra den 29. august til den 15. september, og undersøgelsen dækker både helt små og store virksomheder.

Ifølge interesseorganisationen kommer forværringen, efter at undersøgelsen de seneste fem år ellers har vist stort set uafbrudt bedring i forretningsklimaet.

I den seneste periode var det særligt de små virksomheder, der så mindre positivt på adgangen til og prisen på kapital, men også de større virksomheder har meldt mindre positivt tilbage denne gang sammenlignet med i juni.

Mandag formiddag offentliggjorde Nationalbanken udlånsundersøgelsen for tredje kvartal, der foretages som en rundspørge blandt kreditchefer i de største banker og realkreditinstitutter.

Her vurderede kreditcheferne omvendt, at kreditstandarderne for udlån til erhvervskunder var blevet lempet en smule i løbet af det seneste kvartal. Den melding kom dog særligt fra realkreditinstitutterne, mens store- og mellemstore banker også meldte om lempelser, men i mindre grad.

I Nationalbankens undersøgelse fremgår det desuden, at mellemstore banker og realkreditinstitutterne venter at stramme kreditstandarderne for erhvervskunderne en smule i fjerde kvartal, mens store banker ikke venter, at standarderne ændres i det næste kvartal.

/ritzau/FINANS