Dansk Industri vil have data til at flyde mere frit i EU

DI ser stort potentiale for danske virksomheder i alle sektorer ved fri dataudveksling over landegrænser.

Arkivfoto. DI ser stort potentiale for danske virksomheder i alle sektorer ved fri dataudveksling over landegrænser. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikita Gonin

EU skal sætte mere fart på udveksling af data over grænserne og lave et indre marked for data, mener Dansk Industri.

- Data skal ganske enkelt være EU's femte frihed på lige fod med varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, siger branchedirektør Adam Lebech i DI Digital.

Han havde håbet, at et nyt stort dataudspil, som EU-Kommissionen har offentliggjort tirsdag, havde været mere vidtgående.

- Vi havde gerne set, at kommissionen havde fremsat et forbud mod unødvendige barrierer for udveksling og opbevaring af data på tværs af landegrænser, siger Adam Lebech.

DI ser et stort potentiale for danske virksomheder i alle sektorer ved fri dataudveksling over landegrænserne.

Men EU-Kommissionens udspil går ifølge DI ikke langt nok for at begrænse handelsbarrierer på data.

Den slags barrierer er der blevet stadig flere af i stadig flere lande både inden for og uden for EU de seneste år.

De nationale krav, om at data skal blive, hvor de er, bliver ofte begrundet med beskyttelse af fortrolige data og privatliv.

Men den slags bekymringer handler ifølge DI mere om, hvordan man håndterer data, end hvor man opbevarer dem.

- Den digitale økonomi er grænseløs og derfor afhængig af, at for eksempel kundedata og regnskabsdata frit kan udveksles på tværs af det indre marked, siger Adam Lebech.

- En virksomhed i Danmark, der laver softwareløsninger til en virksomhed i Tyskland, bør ikke behøve at etablere sig fysisk i Tyskland og have kundens forskellige data lagret lokalt i landet, siger han.