Dansk Erhverv: Del TDC op

Balladesag om ulovlig samkøring af kunderegistre og et efterfølgende rabatkaos kunne være undgået, mener Dansk Erhverv, der støtter EUs ønske om at skille telenettet ud i et selvstændigt selskab.

TDC bør splittes op i to dele, mener Dansk Erhverv, der hermed er helt på linje med EU-Kommissionen.

Reaktionen kommer, efter at videnskabsminister Helge Sander (V) forleden frikendte sin egen IT- og Telestyrelse, selv om Teleklagenævnet for nylig afgjorde, at det var ulovligt, at TDC kunne samkøre egne kunderoplysninger med konkurrenternes kundeoplysninger - med IT- og Telestyrelsens accept.

Samkøringen skulle ske for at udbetale en rabat til dem, der både har fastnettelefon og Internet-forbindelse over det gamle kobbertelefonnet, som TDC ejer. Rabatten blev indført for at undgå et politisk indgreb mod TDC for at tage overpriser. TDC fik IT- og Telestyrelsens godkendelse af at give 40 kroner i månedlig rabat til »dobbeltkunderne«. Men TDCs konkurrenter, Telia og Cybercity, klagede over ordningen, fordi TDC kun kan udbetale rabatten, hvis TDC får oplysninger om konkurrenternes kunder.

Opsplitning sikrer konkurrence

»Helge Sander har frikendt sin egen styrelse i en kedelig sag om den såkaldte dobbeltdækningsproblematik. Hele sagen kunne være undgået, hvis vi havde en funktionsopdeling af tidligere monopolselskaber,« siger Nina Skakke, konsulent i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv, der samler 20.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheorganisationer, ønsker, at tidligere statsmonopoler som TDC bliver delt op, således at selve telenettet lægges ud i et selvstændigt selskab. Dette selskab skal så leje telenettet ud til alle teleudbydere.

»Denne løsning vil effektivt forhindre konkurrenceforvridende tilstande som dem, der hersker på bredbåndsmarkedet i dag. Det vil ikke alene skabe et fair marked, hvor alle televirksomheder kan konkurrere på lige vilkår. Det vil også gavne samtlige danske forbrugere, der vil opnå bedre priser og større gennemsigtighed på telemarkedet,« siger Nina Skakke.

Minister uenig

IT- og Telestyrelsen luftede i Berlingske Tidende tidligt i år tanken om en opdeling. Det medførte dengang massive protester fra TDC selv og fra en anden erhvervsorganisation, Dansk Industri, som organiserer IT- og telebranchen i sin underorganisation ITEK.

Videnskabsminister Helge Sander fastholdt derefter, at at »dette her er ikke er noget, som er groet i min have«.

En opsplitning af TDC er dog stadig på tapetet og står nævnt som en mulighed i det såkaldt telestrategiske eftersyn, hvor politikerne var i gang med at gennemgå, om reglerne på teleområdet i Danmark virker godt nok, inden der blev udskrevet folketingsvalg.

Den svenske Post- och Telestyrelsen kræver ligeledes det delvis statsejede Telia splittet op, hvilket den borgerlige, svenske regering støtter.

EUs telekommissær, luxembourgeren Viviane Reding, har præsenteret EUs ønske om, at gamle telemonopoler kan splittes op.