Dansk energikoncern beskyldes for skønmaleri i Radius-salg

Ifølge flere markante organisationer driver forbrugerejede selskaber som SEAS-NVE, der byder på Københavns elnet, ikke deres forretning mærkbart bedre end andre.

Jesper Hjulmand, adm. direktør i SEAS-NVE, erkender, at effektiviteten kan hæves i elsektoren, men han fastholder, at selskabet vil være det helt rigtige match med Radius. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Forleden gik Jesper Hjulmand administrerende direktør i SEAS-NVE, der lige nu er med i opløbet om at købe Københavns elnet i kødet på mulige udenlandske bydere af elnettet. Skudsmål var, at den danske energikoncern med sine investeringer og forbrugereje vil være langt bedre til at varetage opgaven end andre.

Men ifølge ifølge flere organisationer, som Berlingske har talt med, kan man ikke sige, at forbrugereje er bedre end andre ejerformer set fra forbrugernes synspunkt. Martin Salamon, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, afviser, at der skulle være belæg for, at forbrugerejede selskaber skulle være bedre eller dårligere for forbrugerne.

»Det er langt fra sikkert, at det kun er et forbrugerejet selskab, der kan varetage forbrugernes interesse ordentligt, når det gælder ejerskab af Radius. Som vi ser det, er hovedsagen, at selskabet er underkastet klar regulering og et stærkt tilsyn. Et veldrevet forbrugerejet selskab vil have forbrugernes forhold i centrum. Men man kan også argumentere for, at en ny privat ejer vil komme med nye ideer, innovation og investeringer, hvilket kan komme forbrugerne til gode,« siger han.

Stærkt overdrevet

Samme toner kommer fra analysechef i den borgerligt-liberale tænketank Cepos, Otto Brøns-Petersen. Han mener, at lyksalighederne ved de forbrugerejede selskaber er overdrevne.

»Hvis der er tale om reelt forbrugerejede selskaber, lokale vandværker og varmeværker, kan det være fint nok, men det bedste vil være, hvis de var rent overskudsdrevne, så er incitamentet til at drive infrastrukturen på en god måde stærkere og ønsket om at sænke priserne større,« siger Otto Brøns-Petersen.

Han mener, at ønsket om at generere overskud gør, at ejerne netop vil være interesseret i at drive elnettet effektivt og investere i at udbygge forretningen.

Det er store beløb, der er på spil.

Ifølge en analyse, Cepos har fået udarbejdet, er der store gevinster ved at effektivisere den danske forsyningssektor, der i høj grad er drevet af forbrugerejede og offentligt ejede selskaber.

Potentiale for effektivisering

Sektoren, der tæller el, gas, fjernvarme og vand, samt affaldshåndtering, er vigtig for dansk økonomi og havde i 2014 en såkaldt værditilvækst på 37 mia. kr. Analyser, der er udført på området, viser, at der er et stort, ikkerealiseret potentiale for effektiviseringer, som i et syvårigt perspektiv udgør seks-syv mia. kr. om året.

Ganske vist er elområdet blevet langt mere effektivt, erkender Cepos, men analysechef Otto Brøns-Petersen påpeger, at der stadig er et stort behov for at øge effektiviteten.

»Vi kan komme endnu længere. Der skal være en stram regulering på det område, fordi det er et monopol. Og så skal vi skal sørge for, at det enten er drevet af et ønske om et overskud eller som et offentligt selskab, der reelt bare skal gå i nul og have dækket sine omkostninger,« siger han.

Ifølge Jette Miller, direktør i De Frie Energiselskaber, hvis medlemmer lever af at sælge strøm, gas og energibesparelser til danskerne, vil det være bedst, hvis staten overtager Radius. På den måde vil man nemlig undgå, at der skabes få, men store koncerner med både monopolaktiviteter og kommercielle interesser.

I øjeblikket er Sydenergi og Eniig, der er ved at fusionere til Norlys, og SEAS-NVE med i kapløbet om Radius, hvilket i sidste ende vil kunne betyde, at de to energiselskaber vil sidde på 2,1 millioner ud af 3,2 millioner elkunder i hele landet, påpeger hun.

»Det vil være ekstremt skidt, hvis det kommercielle elmarked fremover domineres  af to stærke koncerner, der både vil være kommercielle og samtidig skal forsøg at agere objektivt og neutralt i forhold til konkurrenter med deres monopolforpligtelser. Det er en uholdbar situation. Derfor vil det være naturligt, hvis staten ligesom på  gasområdet gik ind og overtog det område,« siger hun med henvisning til, at statsejede Energinet bl.a. har overtaget DONG Energys gasinfrastruktur.

Fastholder et rigtigt match

Jesper Hjulmand, der er administrerende direktør i SEAS-NVE, erkender, at effektiviteten kan hæves i elsektoren, men han fastholder, at selskabet vil være det helt rigtige match med Radius.

»Jeg vil ikke anfægte, at der kan være et effektiviseringspotentiale i drift, vedligehold og udvikling af elnet. Det gælder i sektoren generelt, og vi er bestemt også enige i, at der er betydelige gevinster og effektiviseringsmuligheder ved en fortsat konsolidering,« siger han i et skriftligt svar.

Han afviser dog, at selskabet ikke driver elnettet effektivt og investerer. Han peger blandt andet på, at firmaet i den seneste periode (2013-2017) har investeret tæt på 300 millioner kroner i elnettet i gennemsnit om året for at kunne levere en høj forsyningssikkerhed.

Jesper Hjulmand mener samtidig, at der er store synergier ved at lade SEAS-NVE drive nettet.

»SEAS-NVE har større synergipotentiale end alle øvrige bydere – specielt alle udenlandske bydere og herunder både strategiske og finansielle bydere. Synergierne vil andelshavere og elnetkunder i både SEAS-NVE og Radius få glæde af,« siger han og fortsætter:

»Vi er ikke sådan nogen, der render til og fra aktiviteter med kortsigtet gevinst for øje. Vi kan gå foran og drive udviklingen, vi investerer langsigtet, og vi passer godt på det, vi investerer i – for planen er ikke at sælge igen,« siger han.

Salget af Radius ventes afsluttet i første halvår af 2019.