Dansk Energi roser EU-udspil

EU's forslag til en global klimaaftale er ambitiøst og rummer gode toner, mener Dansk Energi.

Foto: Scanpix. Brancheorganisationen glæder sig over, at EU-Kommissionen ser det europæiske system for CO2-kvotehandel som rygraden også i den kommende klimapolitik.
Læs mere
Fold sammen
Brancheorganisationen glæder sig over, at EU-Kommissionen ser det europæiske system for CO2-kvotehandel som rygraden også i den kommende klimapolitik, og helst med et globalt marked i OECD-landene allerede fra 2015.

Dansk Energi er også åben over for, at den såkaldte CDM-mekanisme fra Kyoto-protokollen skal revideres, siger chefkonsulent Stine Grenaa Jensen. CDM (den grønne udviklingsmekanisme) er en metode, der giver vestlige firmaer og regeringer mulighed for at købe sig fra hjemlig CO2-forurening ved at investere i klimavenlige projekter i ulandene.

Snyd og brud på regler
Der har imidlertid været mange anklager om snyd og brud på reglerne om, at CDM-projekter skal være "ekstra". Klimakreditterne må altså kun bruges, hvis projektet - f.eks. en vindmølle eller et vandkraftværk - ikke ville være gennemført under alle omstændigheder.

CDM gavner på papiret alle: De rige lande får hjælp til at nedsætte CO2-udslippet på en billig måde, ulandene får vestlig teknologi, og atmosfæren slipper for klimagasser.

"Det er dog afgørende, at vi ender med et system, hvor markedskræfterne hjælper med til at føre penge fra rige til fattige lande. Ellers går udviklingen simpelthen for langsomt," siger Stige Grenaa Jensen.

Ritzau