Dansk Energi: Danmark kan blive CO2-neutralt i 2050

Danmark kan blive langt mere grøn gennem en markant satsning på elbiler, varmepumper og lagring af CO2 i undergrunden, mener Dansk Energi, der vil have el afgiftsmæssigt ligestillet med andre energiformer.

Foto: Scanpix
Elbiler, varmepumper og endnu bedre udnyttelse af energien fra Danmarks kraft-varmeværker er hovedelementerne i en ny plan om at gøre Danmark CO2-neutralt i 2050, som Dansk Energi har udarbejdet.

Dansk Energi er brancheorganisation for blandt andet elværkerne og store strømproducenter som DONG og Vattenfall, og man mener ikke overraskende, at el bør være rygraden i Danmarks fremtidige energipolitik.

Planen »Power to the People« bliver fremlagt ved Dansk Energis årsmøde i DR-Byen i morgen, hvor både skatteminister Kristian Jensen (V) og klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) taler, og hvor topfolk fra den danske energisektor vil debattere blandt andet elbiler.

Bedst integration
Ifølge Dansk Energi bør el være den foretrukne energiform, fordi elnettet er bedst egnet til at integrere energiproduktion fra andre kilder end kul, olie og gas. Og fordi elværkerne kan være det centrale led, hvor man kan kompensere for udsvingene i produktionen fra vindmøller, solfangere og bølgekraftanlæg.

»Vi vil skabe et intelligent og fleksibelt energisystem med sammenhæng mellem forbrug og produktion … Transport, opvarmning og industri kan vinke farvel til fossile brændsler og sige goddag til el og fjernvarme,« lyder det besnærende fra Dansk Energi.

Målsætninger
Hvis Danmark skal være CO2-neutralt i 2050, skal man ifølge planen nå følgende mål i 2025 som mellemstation:

– 600.000 elbiler.

– 210.000 varmepumper, som erstatter olie- og gasfyr.

– Lagring af CO2 fra afbrænding af kul, olie, gas og biomasse på kraftvarmeværker.

– Synergi – mellem strøm og fjernvarme.

– 20 pct. mere strøm i industrien i stedet for fossile brændsler

Et centralt punkt i planen er imidlertid at ligestille og gøre strøm mere konkurrencedygtigt, end det er i dag, hvor det klimabeskattes væsentlig hårde end andre energiformer – se boksen til højre.

»Det er jo tåbeligt, at man siger til folk, at de skal spare på olie, gas og biomasse, der er de store miljøsyndere, men at man samtidig reelt via afgiften opfordrer folk til at bruge disse energiformer i stedet for strøm,« siger Lars Aagaard, vicedirektør i Dansk Energi.

Göran Wilke, sekretariatschef i Elsparefonden, hilser store dele af Dansk Energis forslag velkomne. Men han advarer mod at sænke afgiften på el.

»Dansk Energi producerer el, og det er klart, at de gerne vil have lavere afgifter. Men det ville være et meget mærkeligt signal i et klimaår at sænke afgiften på elektricitet,« siger Wilke.

Han understreger, at han er overbevist om, at elbilerne nu står foran det store gennembrud både i Danmark og internationalt. Og at man afgiftspolitisk bør hjælpe denne udvikling på vej.

»Men det er altså klogere at gøre det ved en lavere registreringsafgift end ved at sænke afgiften på el. Uanset om bilerne kører på el eller på benzin, så skal de jo køre mindst muligt,« siger Göran Wilke.