Dansk arbejdskultur skaber grobund for iværksætteri

Den danske arbejdskulturs flade strukturer og ytringsfrihed er med til at begunstige miljøet for iværksætteri. Men vi har også noget at lære, hvis vi skal fastholde talentfulde iværksættere.

Dansk arbejdskultur skaber grobund for iværksætteri. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Kender chefen navnet på dine børn? Oplever du, at din mening bliver værdsat, og at du kan tale med alle ledelseslag? I så fald indeholder din arbejdsplads flere af de elementer, der ifølge magasinet Forbes gør den danske arbejdskultur særlig gavnlig for iværksættere.

Danmark har flere gang toppet Forbes’ liste over verdens bedste lande for virksomheder. Senest i 2015, hvor vi indtog førstepladsen. Selvsamme Forbes har derfor gransket den danske arbejdskultur for at finde ud af, hvorfor iværksætteri skulle have særligt gunstige vilkår i Danmark. Og konklusionen lyder, at teamwork, flade strukturer, selvstændighed og en indfølende ledelsesstil er en samlet pakke, der sætter fut i iværksætteriet.

Det billede genkender Christian Vintergaard, direktør i Fonden for Entreprenørskab, der arbejder med at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle landets uddannelser.

»Når hierarkierne på arbejdspladsen er flade, giver det rum for en arbejdskultur, hvor den frie tanke kan blomstre. Og en fri tanke muliggør, at vi sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi gør tingene på. Derfor er det med til at bryde med traditionelle strukturer og traditioner,« siger han.

Også Peter Torstensen, direktør i virksomheden Accelerace, som hjælper talentfulde startup-virksomheder med at bygge sig større, genkender det billede, Forbes tegner af den danske arbejdskultur.

Han fremhæver også den flade ledelsesstruktur som positivt i forhold til at skabe succesfulde iværksættere.

»Jeg tror, at det at have en flad ledelsesstruktur og en konsensustilgang giver større chancer for at have et team, der arbejder sammen,« siger han og tilføjer:

»Det er klart, at hvis man er en opstartsvirksomhed med ganske få medarbejdere, så er det helt afgørende, at hele teamet er enige om, hvilken retning, man skal går i. Det betyder, at man kan bruge de ressourcer, der er i virksomheden endnu bedre.«

Positivt at kunne stille spørgsmål
Det er også en væsentlig del af den danske arbejdskultur, at medarbejderne kan stille spørgsmål. Og en kultur, hvor medarbejderne tør stille spørgsmål, er gavnlig for iværksætteri. Det mener Peter Torstensen.

»Når man kan tillade sig at stille spørgsmål, skaber det en dynamik, der bidrager til, at man hele tiden har refleksioner over, om man er på vej i den rigtige retning. I udlandet er det primært lederen, som har de refleksioner. Men i Danmark er det alle, der er en del af teamet, som gør sig de her overvejelser og refleksioner,« siger han.

Det er ikke bare spørgelysten i den danske arbejdskultur, der er positiv for udviklingen af iværksætteri. Danmarks demokratiske tradition fremmer nemlig et samfund, hvor ytringsfrihed bliver værdsat, og det er positivt for iværksætteriet, mener Christian Vintergaard.

»Ytringsfriheden i samfundet generelt gør, at man kan ytre problemer og behov, sociale eller fysiske, som iværksætterne kan være med til at løse.«

På den måde baner værdsættelsen af ytringsfrihed i den danske kultur vejen for iværksætteri, der kan være med til at løse samfundsmæssige problemer, mener Christian Vintergaard.

Desuden fremhæver Christian Vintergaard den danske uddannelsessektor som en positiv faktor for iværksætteri.

»Når rigdom ikke bliver en betingelse for lærdom og alle sociale lag har adgang til en uddannelse, får vi rigtig mange veluddannede unge.«

Skelen over Atlanten
Men vi har problemer med at fastholde de talentfulde iværksættere, Danmark fostrer. For der er mangel på kapital i Danmark, og det gør, at mange ambitiøse iværksættere vender blikket mod den anden side af Atlanten.

»Der er for mange danske iværksættere, der flytter til USA, fordi de ikke mener, at rammerne er gode nok. Og kapitalen er for svær at få,« siger Christian Vintergaard.

Selvom Danmarks arbejdskultur generelt set er frugtbar i forhold til iværksætteri, kan vi også lære noget af udlandet. For hvis Danmark skal udvikle sig til at blive et regulært iværksættersamfund, er det væsentligt, at man fokuserer på at implementere iværksætteri i undervisningsplanerne, mener Christian Vintergaard.

»Det går fremad med at undervise i entreprenørskab, men vi skal klart blive bedre til det, hvis vi vil gøre os håb om at skabe et iværksættersamfund,« siger han.

Også Peter Torstensen peger på, at Danmark med fordel kan skele over Atlanten, hvis vi skal skabe en endnu mere succesfuld iværksætterkultur. Danske iværksættere kan nemlig lære noget af de amerikanske startups målrettethed og ambition.

»Vi ser nogle gange, at danske startup-virksomheder mangler den målrettethed, som mange amerikanske startups har. At man ikke skyr nogen midler for at lykkes,« siger han.

Peter Torstensen tilføjer, at selvom der er flere og flere danske startups, hvis ambitioner når udlandets, så kan vi stadig lære noget af deres tilgang.

»Man går efter at lave noget, der er virkelig stort. Jeg tror, det ligger dybt i vores kultur, at vi nogle gange bliver lidt hurtigere tilfredse. Vi bedømmer succes på en anden måde,« siger han.