Danmarks næste digitale masterplan er endelig klar

De næste fire år skal de teknologiske muligheder udnyttes langt bedre til at gøre det offentlige og den offentlige selvbetjening bedre, mere brugervenlig og spare milliarder af kroner. Men det skorter på konkrete datoer og mål, så det for alvor rykker, mener erhvervslivet, som bliver mere inddraget.

Danskerne vil i de kommende år - både på arbejde og derhjemme - få endnu flere, bedre og sammenhængende muligheder for selvbetjening på Internet, f.eks. med NemID som her, og brugen af ny teknologi i undervisningen og i sundhedsvæsenet skal udbredes endnu mere. Arkivfoto: Jonas Vandall Ørtvig Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Fem og en halv måned, efter at den skulle være trådt i kraft, og svarende til en niendedel af den samlede tid, hvor den gælder, er den nye masterplan for digitaliseringen af det offentlige Danmark frem til og med 2019 endelig færdig. Den får fokus på datasikkerheden, at gøre det lettere at dele og genbruge offentlige data på tværs og med virksomhederne og dermed skære ned på administrativt besvær og at få den offentlige service til at hænge bedre sammen, så kvaliteten stiger, brugervenligheden sparkes i vejret, og alle sparer tid.

De 33 initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for staten, regionerne og kommunerne handler denne gang ikke kun om at gøre den offentlige sektor mere effektiv ved i stigende omfang at udnytte den nye teknologi og give mulighed for endnu større selvbetjening. Denne gang skal erhvervslivet langt tættere med, så der kommer større gang i hjulene herhjemme.

Brugervenligt, overskueligt og sikkert

Der forestår derfor blandt andet »et større udviklings- og oprydningsarbejde« i de offentlige data, som gemmes på forskellige måder, hvilket gør det besværligt at udveksle og genbruge data på tværs. Det rammer betjeningen af alle danskere privat og af virksomhederne.

Brugervenlighed, overskuelighed og færdiggørelse af sin selvbetjening på enhver skærm med internetforbindelse er hjørnestenene, der skal få det hele til at fungere, så det offentlige fortsat kan spare milliardbeløb hvert år. Og al papirpost fra det offentlige skal nu helt udryddes, bortset fra den, der sendes til danskere, der er fritaget fra at modtage digital post. Pårørende skal kunne få en digital fuldmagt, så de kan tilgå de nødvendige data digitalt og dermed hjælpe, når det kniber, og til sommer kan begge forældre modtage samme meddelelse, f.eks. om fælles børn, hvor hidtil kun en af forældrene har fået posten.

Efterlyser klarere målsætninger

Den nye strategi høster anerkendelse. Interesseorganisationen Dansk Erhverv og brancheforeningen IT-Branchen kaldet den »et velkomment og aktuelt udspil, der kan skabe vækst og beskæftigelse i erhvervslivet«, men de efterlyser endnu flere konkrete initiativer, som forpligter til at rykke markant fremad. Gennem det seneste år har erhvervs- og interesseorganisationer talt for, at den nye plan sætter meget konkrete målsætninger med datoer og omfang, men dem er der kun meget få af i den 60 sider lange plan.

»Den digitale omstilling vender i disse år op ned og ned på alle dele af samfundet - for den offentlige sektor, virksomhederne og den enkelte borger. Det er en hastende opgave at få de massive mængder af offentlige data ud at arbejde, så en digital offentlig sektor kan understøtte erhvervslivets vækst. Data er vor tids guld, og det offentlige er på grund af de mange års digitalisering en ren guldåre af data og muligheder. Derfor skal data graves frem, så vi kan få værdien ud af det,« siger Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Direktør i IT-Branchen, Birgitte Hass, efterlyser dog flere konkrete og målbare initiativer i digitaliseringsstrategien.

»Strategien er blottet for målbare initiativer, markante investeringer og ambitiøse tidsplaner. Sammenlignet med tidligere strategiers klare måltal og flagskibsprojekter om f.eks. fuld digitalisering og obligatorisk selvbetjening ser indsatserne ikke ud af meget,« siger hun.

Glæde over fokus på værdi og vækst

I Dansk Industri har administrerende direktør Karsten Dybvad mange lovord og få kritikpunkter til planen. Han glæder sig især over, at der er fokus på at skabe mere værdi for erhvervslivet og danskerne og samtidig skabe mere vækst.

»Digitaliseringen giver os en stor mulighed for at gøre det nemmere for både virksomheder og borgere at være i kontakt med den offentlige sektor. Digitalisering kan ikke alene give os alle en bedre service men også sikre, at vi bruger skattekronerne mere fornuftigt ved bedre og smartere brug af teknologien til at forandre og udvikle velfærdssamfundet til det gode. Det er vi helt med på,« siger han i en kommentar.

Han så dog også gerne mere konkrete målsætninger til at skabe vækst i erhvervslivet og efterlyser et større ambitionsniveau.

Fra TDC, Danmarks største teleselskab, er der overordnet ros fra Kathrine Stampe Andersen, direktør for samfundsanliggender. Men også hun havde gerne set lidt større ambitioner.

»Vi mangler forpligtende og bindende mål på det velfærdsteknologiske område, og den helt store barriere for digitalisering af de små og mellemstore virksomheder er der stadig ikke taget hånd om i strategien. Vi stiller mål på kræftområdet, i folkeskolerne og for udbredelse af solceller og vindmøller. Det skal vi også inden for digitalisering. Det er umuligt at køre en succesfuld implementering uden bindende mål og en ambitiøs tidsplan,« siger hun og fremhæver, at der indtil nu har været 80 pilotprojekter på det telemedicinske område.

Det offentlige og erhvervslivet skal arbejde sammen

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fremhæver i en kommentar, at digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og glæder sig over, at effektivisering i det offentlige og vækst i erhvervslivet kan kobles sammen.

Den nye strategi præsenteres officielt torsdag eftermiddag i Finansministeriet med deltagelse af både regioner og kommuner.

Den første firårige digitaliseringsstrategi mellem staten, regionerne og kommuner blev til i 2001.

Læs mere: Hent den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 (i PDF-format)

LÆS MERE