Danmarks hjertestarter til kriseramte virksomheder rykker ud i Europa

Early Warning, Danmarks livline og rådgivningsinstans til erhvervsdrivende i krise, er blevet valgt til i de kommende år at stå i spidsen for at opbygge et europæisk korps af frivillige, der skal redde virksomheder på randen af konkurs.

Nu skal Early Warning-modellen med gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til virksomheder i krise udbredes til andre europæiske lande. Fold sammen
Læs mere
Foto:

Danmark har en livredder, der forsøger at puste liv i kuldsejlede, danske virksomheder.

Det er en livredder, som skrider ind, når ejeren i en virksomhed ikke længere kan overskue gældsforhold, forretningen og insisterende kreditorer. Her forsøger Early Warning, der er placeret under landets væksthuse, at udrede situationen, så virksomheden kan føres videre – eller lukkes forsvarligt uden ejeren ender i personlig ruin.

Nu skal Early Warning-modellen med gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til virksomheder i krise udbredes til andre europæiske lande.

Organisationen, der er forankret i Erhvervsstyrelsen og i Væksthus Midtjylland, har vundet et europæisk udbud på 38 millioner kroner til opgaven. I første omgang skal der de næste tre år opbygges organisationer i Polen, Grækenland, Italien og Spanien. Målet er en fuldt integreret europæisk organisation med deltagelse af mindst 10 lande i 2020.

»Det er positivt for hele Danmark, at man i EU har fået øjnene op for projektet og de muligheder, det kan rumme, hvis det skaleres op på europæisk plan,« forklarer erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Early Warning har eksisteret i syv år og er finansieret på finansloven. Det består af et netværk af 100 danske frivillige, der årligt hjælper omkring 500 danske virksomheder i krise, og organisationen har siden 2007 hjulpet over 5.000 danske virksomheder.

Systemet fungerer ved, at der efter en henvendelse fra en virksomhed kommer et besøg fra en konsulent, som forsøger at kigge på, hvilke gældsforhold og udgifter virksomhederne har.

Ifølge national leder af Early Warning, Svend Røge, der har base i Væksthus Midtjylland, deler man derefter groft sagt virksomhederne op i to grupper. Dem der stadig har en mulighed for at overleve, og dem der ikke har.

I forbindelse med den første gruppe, bliver en af de 100 frivillige tilknyttet og hjælper med at finde en farbar vej frem. I den anden gruppe bliver en solvensadvokat tilknyttet, og her handler det om at komme så hurtigt og effektivt ud på den anden side og minimere risikoen for personlig ruin for ejeren.

Svend Røge forklarer at ud af de 5000 virksomheder, der siden 2007 har henvendt sig, overlever 50 pct. 30 pct. er gået konkurs, men i forbindelse med en femtedel af de konkursramte virksomheder, er det lykkedes at videreføre aktiviteter. Ved de resterende 20 pct. har man reelt lukket virksomheden ned på en kontrolleret måde, så omsætningen i dag ligger under 100.000 kr. og dermed ikke længere er reelle virksomheder.

Set med danske briller er der store perspektiver i det store europæiske samarbejde, vurderer Svend Røge. Han peger på, at krisehåndtering er Danmarks spidskompetence, og det her Danmark kommer til at spille en rolle i det nye europæiske netværk. Andre lande byder end med andre kompetencer.

»Nu samler vi de bedste partnere i EU og en af opgaverne er at lave en manual, så vi kan blive rigtige gode i Europa til at løse kriser i virksomheder, men også blive bedre til forebyggelse, så vi kan hjælpe virksomhederne før det er for sent«, siger Svend Røge, der ser det europæiske projekt som et skridt til at styrke og udvide Early Warning også i Danmark.

»Set med den danske organisations briller er det her en chance for at knytte bånd til lignende organisationer i de andre lande og på dansk jord at styrke Early Warning«, siger han.

På sigt er målet ifølge Early Warning gradvist at åbne for eksterne partnere og dermed booste effekten af bevillingerne på de årlige finanslove. Det vil muliggøre opbygningen af en mere slagkraftig organisation, som kan agere mere langsigtet.

»Regeringen har støttet Early Warning på finansloven gennem en årrække – og vi har fastholdt opbakningen også gennem økonomisk svære tider. At Early Warning nu på sigt ønsker at åbne op for eksterne partnerskaber, det opfatter jeg som både offensivt, positivt og ansvarligt. Det vil jeg gerne støtte op om – samtidig med, at vi fra regeringens side gerne vil udtrykke en ambition om også i fremtiden at bidrage til projektet«, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i en kommentar.

Den europæiske finansiering går udelukkende til den europæiske udbygning og har ingen økonomisk sammenhæng med den danske drift, der årligt koster 7,5 millioner kroner.