Danmarks første rumplan skal skabe vækst

For første gang skal alle danske rumaktiviteter koordineres i en samlet strategi, som skal skabe flere arbejdspladser og større eksport af dansk viden og teknologi – også helt nede på Jorden.

Da Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, gik i luften, skabte det fornyet interesse om rumfartsteknologi. For danske virksomheder rummer erhvervet et stort potentiale. Nu øges fokus atter, efter at regeringen har udsendt sin rumplan: »Danmarks nationale strategi for rummet«. Foto: Shamil Zhumatov/Reuters Fold sammen
Læs mere

Der er store potentialer for vækst i rummet for Danmark, og det er ikke kun de store lande og de store organisationer med store budgetter, der skal have glæde af den. For meget af den nye viden og nye teknologier fra rumområdet kan nemlig bruges i mange andre brancher, og derfor får Danmark nu sin første rumstrategi.

Danmark kan også være med, fordi vi herhjemme har stor viden om avanceret teknologi – og senest også har fået den første danske astronaut, Andreas Mogensen, som på sin rummission var med til blandt andet flere sundhedsforsøg. Derfor skal erhvervslivet, forskerne og myndighederne arbejde tættere sammen om at dele deres viden og omsætte den til vækst, mener regeringen.

»Rumområdet har store potentialer for at bidrage til vækst og beskæftigelse gennem anvendelse af rumdata og -tjenester f.eks. til udvikling af nye teknologiske løsninger, som også vil få stor betydning for virksomheder uden for den egentlige rumsektor. Rumteknologien har endvidere potentiale til at bidrage til løsning af globale udfordringer f.eks. vedrørende klima, miljø, fødevareforsyning, sundhed og logistik, som alle er områder, hvor dansk forskning og erhvervsliv har styrkepositioner,« hedder det i regeringens rumplan, »Danmarks nationale strategi for rummet«.

EU-Kommissionen ventes senere i år at præsentere en rumstrategi for alle de 28 EU-lande. Folketinget vedtog i maj rum­loven »Lov om aktiviteter i det ydre rum«, og i foråret nedsatte regeringen Det Tværministerielle Rumudvalg, som skal koordinere samarbejdet mellem otte ministerier og med Uddannelses- og Forskningsministeriet i formandsstolen.

Ingen dansker til Månen

»Strategien skal netop ses i kølvandet af rumloven. Vi forsøger at beskrive mulighederne for, at rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og løse nogle af de store udfordringer. Den handler ikke om at få sendt en dansker til Månen, men om at bruge rummet til at skabe vækst her på Jorden. Vi har ikke fastsat, at den skal skabe x antal arbejdspladser, men den skal bidrage til, at virksomheder, forskere og myndigheder kan høste frugterne ved at være opmærksomme på mulighederne. Rumindustrien er allerede ganske betydelig i Danmark,« siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V).

Hun håber allerede om et halvt år at kunne se, at rumstrategien har gjort en forskel.

Omkring 150 danske virksomheder arbejder i dag i rumerhvervet, som også omfatter satellit-TV-virksomheder, og omsætter årligt for lige under 4,5 mia. kroner. Omkring 90 procent af de danske aktiviteter handler om at levere, modtage, distribuere og arbejde med data og signaler fra satellitter, f.eks. til vejrudsigter, søredning, præcisionslandbrug (hvor satellitbilleder f.eks. fortæller landmanden om behovet for gødning), direkte TV, olieindvinding samt navigation og trafikstyring. Resten leverer produkter og teknologi til f.eks. løfteraketter og satellitter eller til kontrolsystemer på Jorden. I 2013, som er de nyeste tal, arbejdede omkring 1.500 i Danmark med rummet, heraf halvdelen i hovedstadsområdet og en fjerdedel i Nordjylland, hvor Aalborg i årevis har været en magnet. 60 procent af omsætningen stammer fra eksport.

Der har manglet overblik og koordinering

Overordnet skal rumplanen skabe overblik over rumforskningsaktiviteter, som Danmark og danskere deltager i, samt hvilke rumbaserede systemer og data virksomheder og forskere overhovedet kan få adgang til. For mange af dem bruges ikke. Derudover skal der arbejdes for bedre adgang til geo- og satellitdata samt jordobservationsdata, som kan bruges til miljø- og klimaovervågning, ligesom der skal en større dansk fod indenfor i EUs egen, nye GPS-konkurrent, Galileo, som er mere præcis end det amerikanske GPS-system.

Der skal etableres et offentligt/privat partnerskab om satellitkommunikation i Arktis, som både forsvaret, andre myndigheder og virksomheder kan nyde godt af, og så skal beredskabsmyndighederne og forsvaret blive bedre til at dele data, så nødsituationer kan håndteres bedre.

Med hjælp fra Udenrigsministeriet skal danske virksomheder klædes bedre på til at kunne eksportere deres produkter og teknologier på området, og så skal skolelæreres viden gøres større, så de kan inspirere eleverne til at interessere sig for rummulighederne, som Andreas Mogensen fik folkeliggjort. Danmark skal også forsøge at få en aftale med den amerikanske rumadministration NASA om at kunne sende studerende på kortere ophold.

Endelig skal bedre koordinering – også internationalt – medvirke til at begrænse risikoen for mere rumaffald.

30 mio. kroner ekstra

De fleste af Danmarks investeringer i rummet sker i øjeblikket gennem den europæiske rumorganisation ESA, hvor de omkring 225 mio. kroner, som Danmark årligt bidrager med, giver danske virksomheder og forskere opgaver og ordrer i ESA i samme omfang. Rumstrategien har 30 mio. kroner med sig her og nu. De 15 mio. kroner skal ud at arbejde gennem Innovationsfonden, de øvrige 15 mio. kroner fordeles gennem otte særligt godkendte virksomheder med et almennyttigt formål og innovations­netværk.