Danmark vil skyde flere penge i SAS - Sverige og Norge smækker pengekasserne i

Den danske regering støtter planerne om en kapitaludvidelse i luftfartsselskabet SAS, som Danmark er næststørste aktionær i. Svenskerne og nordmændne lukker kassen i.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

SAS har fredag indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af november, hvor selskabets bestyrelse vil søge om bemyndigelse til en udstedelse af maksimalt 66 mio. nye aktier.

Regeringen vil på baggrund af forslaget fra SAS anmode Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at den danske stat både stemmer for kapitaludvidelsen i luftfartsselskabet og også deltager aktivt i den.

Sverige og Norge, der er de øvrige hovedaktionærer i SAS, støtter ligeledes planerne om et aktiesalg, men de ønsker ikke at deltage i salget, da de som tidligere offentliggjort ønsker at nedbringe deres respektive ejerandele.

VIL BIDRAGE TIL SUND UDVIKLING


Planen fra den danske stat er at opretholde sin nuværende ejerandel på omtrent 14,2 pct. af SAS ved at købe så mange af de nye aktier, hvis de udstedes.

- SAS har fået stærkt momentum i forretningen efter at have gennemført store tilpasninger af virksomheden over de senere år. Og som ejer vil vi gerne bidrage til at sikre, at selskabet kan fortsætte den sunde udvikling, siger finansminister Kristian Jensen (V) i en kommentar.

Ifølge SAS selv skal de eventuelt nye penge bruges til at nedbringe finansieringsomkostningerne. Derudover er en sund finansiel position altafgørende i forhold til fornyelse af flyflåden og andre investeringer, der skal fremtidssikre SAS, fortæller selskabet.

SVERIGE STADIG STØRSTE EJER


Hvis salget af samtlige 66 mio. aktier gennemføres, vil Danmarks ejerandel komme til at ligge lige under den svenske stats andel.


Den svenske stat har lige nu 17,1 pct. af aktierne i SAS, men hvis der udstedes 66 mio. nye aktier, uden at Sverige køber nogen, bliver den andel nedbragt til knap 14,3 pct.


Den norske stat har i dag 11,4 pct. af luftfartsselskabet og vil dermed blive udvandet til en ejerandel på 9,5 pct. ved et eventuelt aktiesalg på 66 mio.