Danmark skal med som 5G-motor

Politikere og branchefolk orienterer sig på verdens største mobilmesse om fremtidens mobilnet, som de gerne så Danmark i frontlinien med.

En robotarm foretager en operation, mens lægen sidder et helt andet sted men kan styre den over fremtidens hurtige 5G-mobilnet, som har stort set ingen forsinkelse. Flere af Folketingets teleordførere får forevist mulighederne på verdens største mobilmesse, Mobile World Congress, i Barcelona. Foto: Peder Søgaard-Pedersen, DI Digital Fold sammen
Læs mere

Selv om der går tre-fire-fem år, før de nye 5G-mobilnet med lynende hurtig dataoverførsel er noget, som vi alle sammen kan bruge, er det nu - lige nu -, at Danmark skal rykke for at komme med i første række.

Derfor skal staten snarest muligt og i samarbejde med erhvervslivet lave en national handlingsplan, så man gør de nødvendige mobilfrekvenser klar, udpeger Danmarks styrkeområder inden for bestemte brancher, får bugt med lokalplaner og for høje lejeppriser på jord til de nødvendige mobilmaster og sikrer, at kravene om fri og åben internetadgang ikke spænder ben for fremrykningen på 5G-fronten.

Det oplæg har Dansk Industris brancheorganisation for IT og tele, DI Digital med sig til verdens største mobilmesse, Mobile World Congress, i Barcelona i det nordøstlige Spanien. Her er over 100.000 fagfolk samlet i denne uge, heriblandt en række af Folketingets IT- og teleordførere og embedsfolk samt teleselskaberne, og de gransker udviklingen og mulighederne for Danmark.

Bygger flyet, mens man flyver

»Sverige, Finland og Estland er godt i gang med at forberede sig til 5G og lancerer 5G-mobilnet på prøvebasis i 2018. Danmark glimrer ved sit fravær. Hvis vi gerne vil være med, skal vi i gang nu. Det har stor betydning for dansk erhvervsliv og den danske konkurrenceevne og vil samtidig gøre det muligt at løse nogle af »udkantsproblematikkerne«,« siger Peder Søgaard-Pedersen, fagleder i DI Digital.

Med en 5G-forbindelse vil man f.eks. kunne lade en dygtig læge, som befinder sig langt væk, operere en patient et helt andet sted med hjælp fra en robot, fordi 5G har en forsinkelse på under et millisekund.

»Det er selvsagt dyrt at sikre, at infrakernestrukturen er i orden, for der skal fiberforbindelser ud til alle mobilmaster og -antenner. Investeringerne vil derfor være klart større end de seks milliarder kroner, som teleindustrien i Danmark hvert år bruger. Men i forhold til at bygge et nyt hospital i et udkantsområde er det billigere. Fordi man faktisk bygger flyet, mens vi flyver, kræver det tillid. Ingen vil køre et 5G-net ud over hele Danmark uden forventningen om, at nogen også vil bruge det,« siger Peder Søgaard-Pedersen, som samtidig mener, at der er for megen »hype« om 5G, og at man derfor skal koncentrere sig om, hvor den nye teknologi konkret kan bruges og gøre en forskel.

»Jeg kan kun se fordele ved 5G«

Han mener, at det i Danmark vil være »oplagt at se på transport, landbrug og energibranchen« som de første områder, der kan få nytte af den nye teknologi, når den kommer.

Der vil ikke mangle politisk opbakning til at komme i gang.

»Jeg tror slet ikke, at vi ved, hvor stort dette er. Med 5G vil vi ikke bare være i forbindelse med hinanden som mennesker. Nu vil vi også tale til vores ting, tingene vil tale til os, og de vil tale med hinanden. Det skal vi være en del af, og forberedelserne bør gå i gang nu. Danmark kan selv bestemme, om vi skal sidde udenfor og kikke på de andre, men toget kører med 1.000 km i timen. Derfor skal vi tage de første politiske diskussioner og for alt i verden skabe samarbejde mellem politikere og de aktører, der er på banen. Vi skal se på, om lovgivning skal ændres, eller om der skal ny lovgivning til for at udnytte mulighederne så godt som muligt. Vi skal forstå, at dette bliver hverdag - det er ikke noget, man måske kan,« siger Karin Gaardsted, IT- og teleordfører for Socialdemokraterne.

Dansk Folkepartis teleordfører, Jan Callesen, er enig i, at der skal satses, og at det skal være nu.

»Jeg kan kun se fordele ved 5G. Det vil være en enormt stor mulighed for Danmark. 5G er genialt: meget større datamængder, hurtigere overførsel, og man kunne måske løse nogle af de problemer med bredbånd, som ikke kommer helt ud til vandkanten af Danmark, så folk stadig kan få gode forbindelser. Sverige, Finland og Estland har overhalet os - vi skal da overhale dem på et tidspunkt. Men der skal ikke offentlige penge til, teleselskaberne skal selv opgradere til 5G. Til gengæld skal vi have kikket på rammerne for det hele gennem det politiske teleforlig. Det er vigtigt, at vi fortsætter den digitale udvikling i Danmark, så vi kan komme op på førstepladsen. Det vil samtidig gøre det nemmere at få investorerne hertil, når Danmark kan bruges som det gode eksempel,« siger han til Berlingske efter at have orienteret sig på messen i Barcelona.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som er politisk ansvarlig for teleområdet i Danmark, har bebudet, at han inden sommerferien indkalder alle Folketingets partier for at få opdateret det historisk gamle teleforlig fra 1999, som udstikker de overordnede retningslinier for Danmarks telepolitik. Det giver en aktuel anledning til at få de nyeste teknologier med i betragtning.

Norden skal være 5G-lokomotiv

Tirsdag meldte den finske, svenske og norske regering ud i fællesskab på messen, at de - sammen med Danmark og Litauen - vil lave en handlingsplan, som skal gøre Norden til 5G-lokomotiv.

Det giver god mening, at de nordiske lande slår pjalterne sammen, mener Venstres teleordfører, Torsten Schack Pedersen:

»Perspektiverne er meget vilde, og det skal vi selvfølgelig lægge os i selen for at være i fronten af. Vi taler ikke bare om noget, der går lidt hurtigere og kan lidt mere. Det er et helt andet perspektiv. Derfor er det naturligt at adressere det gennem en modernisering af teleforliget. Det politiske klima og reguleringen skal give den forudsigelighed, som skaber stabile og trygge rammer for, at man kan foretage investeringer i og bruge Danmark - sammen med de nordiske lande - som et sted, hvor man kan udvikle og teste. Og det skal naturligvis foregå i tæt dialog med branchen,« siger han.

Store investeringer i vente

Selv om mange taler om 5G-mobilnet, mangler alle tekniske specifikationer endnu at være fastlagt, så det bliver ens verden over. Derfor bliver det først i 2020, at andre end testbrugere kan koble sig på et 5G-net, hvis hastighed, kapacitet og minimale forsinkelser er altafgørende for, at også f.eks. selvkørende biler kan fungere, fordi de skal bruge opdaterede oplysninger her og nu for at undgå kollisioner. De nye mobiltelefoner, som kan bruge 5G-nettet, er selvsagt heller ikke køreklare endnu.

På Barcelonas store Fira-messeområde viser verdens tre største mobiludstyrsproducenter - svenske Ericsson, finske Nokia og kinesiske Huawei - eksempler på, hvor langt de er nået, og hvilke muligheder 5G-forbindelser vil byde på. Det kan de gøre, fordi det kun er de sidste detaljer i 5G-standarden, som mangler at blive godkendt. Og de er selvsagt interesseret i at få mere gang i salget, nu hvor 4G har toppet, eftersom de fleste har købt ind, hvad de skal bruge af udstyr. Og teleselskaberne selv er presset økonomisk på grund af den hårde konkurrence og kan derfor godt vente med at skulle foretage nye, store investeringer.

En undersøgelse fra september viste, at investeringerne i 5G-net i Europa kan løbe op i omkring 56 milliarder euro.