Danmark risikerer stadig at blive overhalet digitalt

Danske erhvervsledere har fået meget større opmærksomhed på digitalisering, men kun hver tredje har en digital handleplan, og endnu færre måler udbyttet af de digitale investeringer.

Ny teknologi giver masser af nye muligheder inden for alle brancher, men man skal helst udtænke dem hurtigere end konkurrenterne - og konkurrenterne er ikke længere kun de velkendte men kan komme fra helt uventede kanter. Det kaldes »disruption« eller »opbrud«. Arkivfoto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Danske virksomheder bliver stadig dygtigere til at inddrage de digitale muligheder og bruge dem i forretningen, men Danmark halter bagefter, når det gælder om at føre digitaliseringsstrategierne ud i livet og måle effekten af dem. Dermed bliver Danmark i stigende grad overhalet af udlandet.

88 procent af de danske erhvervsledere svarer i en global undersøgelse, som konsulent- og rådgivningshuset PWC har foretaget, »Digital IQ Survey 2015«, at den øverst ansvarlige for digitalisering er med til at udarbejde den overordnede forretningsstrategi for virksomheden. Det er et pænt stykke over verdensgennemsnittet på 77 procent. Til gengæld har kun 35 procent af erhvervslederne i Danmark en egentlig, digital handleplan mod 53 procent på verdensplan, og kun 25 procent - mod 72 procent - måler konsekvent udbyttet af deres digitale investeringer.

»Alle taler om digitalisering, hvilket er meget positivt. Vi bør dog øge den specifikke ledelsesadfærd, der skaber resultater. Når virksomhederne endnu ikke oplever, at de står på en brændende platform, kan det være svært at få ført de gode digitaliseringstanker ud i livet. Vi ser dog tegn på, at de globale virksomheder begynder at rykke fra de danske, når det gælder eksekvering af digitale strategier. F.eks. har flere store, tyske industrivirksomheder gjort meget for at digitalisere hele deres produktionsapparat. Det er derfor afgørende, at danske virksomheder kommer på højde og gerne på forkant med ders globale konkurrenter,« siger Esben Toft, partner og leder af PwCs afdeling for Digital Transformation.

Der skal ikke bare købes IT

Danske virksomheder investerer faktisk mindre end udenlandske i de digitale muligheder. 28 procent af de danske erhvervsledere bruger godt nok mere end 15 procent af deres indtægter på digitale investeringer, men på verdensplan er det 31 procent.

»Hvis danske virksomheder skal klare sig i den stadig stigende, internationale konkurrence, kræver det, at de har mindst lige så meget fokus på at skabe innovation og i forlængelse heraf udvikle nye, digitale produkter som deres internationale konkurrenter. Det er derfor afgørende, at investeringerne i digitalisering særligt er rettet mod innovative tiltag og ikke blot nye Office-softwarepakker,« siger Esben Toft.

Dansk Industris brancheorganisation for IT og Tele, DI Digital, opfordrede op til jul statsminister Lars Løkke Rasmussen til at sætte sig for bordenden og sørge for, at digitalisering bliver en rød tråd på tværs af alt, hvad regeringen foretager sig - nu hvor der ikke står noget i regeringsgrundlaget.

»Vi udnytter simpelt hen ikke vores muligheder fultud, og erhvervslederne ser ikke regeringen som proaktiv nok,« sagde Adam Lebech, direktør for DI Digital, til Berlingske og henviste til, at digitalisering er en af EUs ti vigtigste mærkesager.

Konkurrenter fra helt uventede kanter

DI Digital har selv nedsat et digitaliseringspanel, som skal komme med flere konkrete anbefalinger for at få sat skub i processen.

Det nye i situationen i dag er, at de mange teknologiske muligheder betyder, at en virksomhed pludselig kan få konkurrenter fra helt uventede kanter og fra helt andre brancher. Fænomenet kaldes »disruption« (engelsk for »forstyrrelse« eller »opbrud«) og dækker over, at f.eks. Google, Apple og Samsung via teknologien går ind og arbejder med mobilbetaling og dermed udsætter bankerne for konkurrence på pengeområdet, ligesom Google gennem købet af termostatproducenten Nest giver f.eks. Danfoss fremtidig konkurrence.

»Man skal huske, at i dag kan den hårdeste konkurrent vise sig at være en ung IT-udvikler med hættetrøje i San Francisco!« sagde Dansk Erhvervs administrerende direktør, Jens Klarskov, til Berlingske sidste år som billede på, hvor hurtigt tingene kan ændre sig.

Et rundspørge, som Dansk Industri i efteråret foretog blandt 478 danske virksomheder, viste, at 55 procent af virksomhederne har slet ikke tanken om opbruddet inde på livet, selv om næsten hver fjerde virksomhed faktisk har oplevet det ske i deres branche gennem de seneste fem år, og hver fjerde virksomhed forventer, at netop deres virksomhed bliver udsat for den nye konkurrence inden for de kommende fem år.

Ifølge PwCs undersøgelse, som omfatter næsten 2.000 ledere i 51 lande, siger 77 procent af danske erhvervsledere og IT-chefer, at deres administrerende direktør er forkæmper for digitaliseringen, og 68 procent af udgifterne til digitalisering kommer nu fra andre budgetter end IT-budgettet som tegn på, at investeringerne sker bredt i virkskomhederne.