Danmark løfter toplinjen men bundlinjen er stadig rød

Røde tal præger stadig Arkil Holdings resultatopgørelse for første kvartal, men entreprenørkoncernen er trods alt kommet noget bedre igennem vinterkvartalet, end det var tilfældet for et år siden.

Arkivfoto: Administrerende direktør Jesper Arkil Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Resultatet af primær drift, EBIT landede på minus 32,0 kr., hvor selskabet for et år siden noterede et driftsunderskud på 67,5 mio. kr. For et år siden var posten tynget af nedskrivninger på problemramte projekter med 13,6 mio. kr.

Driftsunderskuddet blev til baggrund af en omsætning, der steg med 11,5 pct. til 518,3 mio. kr. fra 464,9 mio. kr.

»Første kvartal er begunstiget af et mildt vejrlig, som særligt i Danmark har betydet en højere aktivitet og indtjening. Det bidrager til den i forvejen forbedrede resultatudvikling, der er en følge af den fokuserede indsats på kerneaktiviteterne på tværs af forretningsområder,« siger administrerende direktør Jesper Arkil i forbindelse med regnskab.

Det er de danske aktiviteter, der har drevet omsætningen op, fortæller Arkil.

»I udlandet er aktivitet og indtjening på niveau med det ventede. Det er endnu for tidligt på året til at drage konklusioner for helåret, men faldet i statslige investeringer i infrastruktur forventes fortsat at presse aktiviteten, og der er i Tyskland desuden visse tegn på, at asfaltaktiviteten stagnerer,« lyder det fra direktøren.

Overskuddet før skat blev på minus 32,7 mio. kr. i første kvartal 2017 mod et minus på 67,5 mio. kr. et år forinden.

Arkil er dermed godt på vej til at realisere den stigning i resultaterne for 2017, som selskabet bebudede ved årsregnskabet for 2016.

»Alt i alt dog en rigtig god start på året, som underbygger de udmeldte forventninger om at levere en markant forbedring af indtjening og resultat i forhold til tidligere år,« siger Jesper Arkil.

Arkil Holding fastholder forventningerne til 2017 om en omsætning i niveauet 3 mia. kr. samt et resultat før skat på 60-90 mio. kr.