Dankort-forbrug sætter jule-rekord

Dankort-forbruget har op til julen i år sat rekord med en stigning på 3,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. Selvom der til og med d. 23. december er brugt 24,59 milliarder på Dankort, så maner økonomer til besindighed.

Foto: STINE LARSEN

Selvom danskerne har været flittige med Dankortet op til julen, så mener økonomer, at vi trods de positive tegn ikke skal forvente, at forbrugskrisen er slut.

"Det lyder umiddelbart godt set med detailhandelens øjne. Men der er faktisk ikke grund til at holde den store fest over Dankort-tallene. Tager man højde for, at forbrugerpriserne gennem det seneste år er steget med cirka 2,5 pct., og at forbrugerne i stigende grad betaler med Dankort frem for med kontanter, dækker tallene reelt over en i bedste fald yderst beskeden fremgang i forbruget," siger Jacob Graven, cheføkonom hos Sydbank.

Selvom man ikke skal kaste armene i vejret, er en lille fremgang slet ikke så dårligt endda.

"Set i lyset af at danskernes vurdering af den økonomiske situation igennem de seneste måneder er styrtdykket til tæt på finanskriseniveau, er det dog positivt, at forbruget ikke er faldet, som man ellers kunne have frygtet. Det giver et lille håb om, at danskerne vil bruge en væsentlig del af de efterlønspenge, som mange får tilbage i løbet af 2012, og dermed give et kærkomment skub fremad til væksten i dansk økonomi," siger Jacob Graven.

Den betragtning er man enig i hos Danske Bank, hvor man vurderer, at forbrugskrisen langt fra kan erklæres død.

"Samlet set tegner Dankortomsætningen et billede af svagt stigende privat forbrug i fjerde kvartal. Det skal muligvis ses i lyset af, at folketingsvalget har givet lidt mere ro og så ikke mindst det voldsomme rentefald, vi har oplevet som konsekvens af den europæiske gældskrise," siger cheføkonom hos Danske Bank, Steen Bocian og fortsætter:

"Selvom der således tegner sig et billede af et privat forbrug i svag fremgang, så er det for tidligt at erklære forbrugskrisen død. Vi venter kun en ganske beskeden forbrugsvækst i 2012 trods udbetalingen af efterlønsbidragene".