Danish Crown sender milliarder retur til andelshaverne

Slagterigiganten Danish Crown sender 1,5 mia. kr. tilbage til sine ejere. Baggrunden er, at slagteriselskabet afskaffer den såkaldte andelshaverkonto, og det giver leverandørerne større likviditet. Det er samtidig et forsøg på at gøre det nemmere for unge landmænd at etablere sig som selvstændige.

Danish Crown Slagteri i Ringsted. Fold sammen
Læs mere
Foto: LISELOTTE SABROE

Danish Crown har besluttet at sende 1,5 milliarder kr. retur til sine ejere, andelshavere, der leverer svin og kvæg til slagtning i det andelsejede selskab.

Årsagen er, at der ifølge bestyrelsen og koncernledelsen for slagteri- og kødgiganten gennem de senere år er opbygget så stærk en egenkapital og soliditet i Danish Crown, at det kan lade sig gøre.

Første skridt er, at indbetalingerne på ejernes såkaldte andelshaverkonti i andelsselskabet Danish Crown stopper med virkning fra indeværende regnskabsår 2017/18.

Danish Crown gør op med et gammel princip og fjerner andelshaverkontoen - der binder ejernes penge i selskabet - fra vedtægterne.

Var det ikke sket, skulle ejernes penge, altså de 1,5 milliarder kr., stå i selskabet i mange år, inden Danish Crown fra 2020/21 og otte år frem udbetalte pengene til ejerne.

Helt konkret betyder det, at Danish Crown ikke som hidtil af selskabets overskud, restbetalingen beholder 15 øre pr. kilo for svin og 30 øre pr. kilo for kreaturer, når restbetalingen bliver sendt ud til andelshaverne i december i næste år.

Danish Crown fjerner andelshaverkontoen fra vedtægterne i et forsøg på at gøre det nemmere for unge landmænd at etablere sig. Mange unge køber store landbrug. Og det nuværende system med personlige konti har i visse tilfælde tvunget unge landmænd til hver at binde et par mio. kr. i Danish Crown.

Med den nye ordning vil en nyetableret landmand, der årligt leverer 6.000 slagtesvin, få en ekstra likviditet på omkring 75.000 kr. til driften. På samme måde får landmand, der over f.eks. otte år har øget sine leverancer fra 5.000 til 15.000 grise, få omkring 125.000 kr. ekstra udbetalt fra Danish Crown.

»En af de helt store opgaver, når man skal etablere sig som producent af slagtedyr, er fremskaffelse af likviditet. Den udfordring vil vi gøre, hvad vi kan for at løse, så derfor har vi lavet en plan for at afskaffe andelshaverkontoen. Det gør det samtidigt mere attraktivt for alle at udvide produktion af slagtedyr,« siger Erik Bredholt, formand for Danish Crown.

Sagen om bestyrelsens indstilling om afskaffelse af andelshaverkontoen er blevet drøftet på de seneste par dages repræsentantskabsmøde, dvs. generalforsamling, hvor der var bred opbakning forslaget.

 

Han tilføjer, at man ved at styrke likviditeten hos ejerne øger Danish Crowns konkurrencekraft markant. En større produktion af slagtesvin vil kunne skabe flere arbejdspladser på Danish Crowns slagterier og løfte eksporten af svinekød, fastslår formanden.

»En så markant ændring af selskabets struktur kan kun lade sig gøre, fordi Danish Crown er en økonomisk stærk virksomhed. Det er vi blevet, fordi ejerne har ladet kapital blive i selskabet. Vi har solgt det amerikanske selskab Plumrose til en rigtig god pris, og så har vores ledelse dygtigt forstået at nedbringe arbejdskapitalen. Derfor er det nu helt forsvarligt at tage dette skridt, for der er stadig kapital til vækst og udvikling af virksomheden,« siger Erik Bredholt.

Danish Crown havde slog i 2016/17 rekord med en omsætning på 62 milliarder kr. Egenkapitalen voksede fra 6,9 milliarder kr. i 2015/16 til 7,6 milliarder kr. sidste år, mens der var en soliditet på godt 30.

»Vores soliditets-niveau på omkring 30 er det rigtige sted for Danish Crown at ligge. Men vi er jo til for andelshavernes skyld. Så selv om vi afskaffer andelshaverkontoen, er det muligt at give andelshaverne en håndsrækning og sende 1,5 milliarder kr. ud til dem over en årræke. Vi fortsætter jo med at lægge noget af selskabets overskud over på egenkapitalen, ligesom vi har gjort i mange, mange år,« siger bestyrelsesformanden.

Salget af Plumrose gav Danish Crown en ekstraordinær indtægt på omkring 530 mio. kr.. Den ene halvdel bliver udbetalt til andelshaverne som en ekstraordinær julegave, mens den anden halvdel bliver brugt til at styrke selskabets egenkapital.

Danish Crown har 2.100 andelshavere, der producerer svin, og omkring 5.000 andelshavere, der har kvægproduktion. Målt i tonnage er op mod 90 procent af de dyr, der bliver slagtet og forædlet på koncernens slagterier og forædlingsfabrikker, svin.